Zkoumání a experimentování

 

Velký důraz je v naší mateřské škole kladen na zkoumání a experimentování. Třídy  jsou vybaveny množstvím pomůcek, které děti rády využívají. K oblíbenému zkoumání přírodnin využívají lupy nebo  mikroskopy, vlastnoručně zasazené rostlinky samy zalévají.  Koloběh vody v přírodě jim prakticky přiblíží simulátor tohoto jevu. Život skutečných šneků děti sledují každodenně také s využitím zvětšovacích skel.