Mateřská škola Svitavy, Větrná 11, odloučené pracoviště Úvoz

 

 

 

2. KOLO  Zápisu do mateřské školy – Fabrika – pondělí 20.5.2019 13-16 hodin

Rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte u zápisu předloží:

 

  • rodný list dítěte
  • svůj platný doklad (občanský průkaz nebo pas), ověřující jejich totožnost
  • vyplněnou přihlášku do MŠ  - OBDRŽÍTE a vyplníte NA MÍSTĚ
  • potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, že je dítě řádně a plně očkováno a po zdravotní stránce schopno nastoupit do MŠ (vydané max. 1  měsíc před zápisem) – tiskopis je na druhé straně EVIDENČNÍHO LISTU – ten je ke stažení na stránkách mateřské školy
  • vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením
  • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)
  • cizinci potvrzení o trvalém pobytu

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  - zápis pro školní  rok 2019/2020

 ||Při přijímání dětí do mateřské škol vychází ředitelka školy z následujících kritérií:

Kritérium

Bodové ohodnocení

Dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu  mateřské školy (§ 179 odst.3)

200

Věk dítěte  -  4 roky s pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy (§ 179 odst.3)

100

Věk dítěte  -  3 roky s pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy (§ 179 odst.3)

50

Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy  - 2 roky

1

Věk dítěte – 5 a více let*

6

Věk dítěte – 4 roky*

5

Věk dítěte – 3 roky*

4

Věk dítěte – 2 roky, datum narozeni do 31. 12.

2

Věk dítěte  - 2 roky, datum narození od 1. 1.

1

Školu navštěvuje sourozenec dítěte**

3

Dítě se hlásí k celodennímu provozu***

1

 

* Dosažení věku dítěte je započítáno k 1. 9. včetně daného kalendářního roku, kdy se koná zápis do MŠ.

**Školu navštěvuje sourozenec ve školním roce, kdy dítě zahájí předškolní vzdělávání.

 ***Dítě se hlásí k celodennímu provozu od začátku školního roku, na který se koná zápis do MŠ.

V případě shodnosti celkového počtu bodů, bude o pořadí rozhodovat dřívější datum narození dítěte. V případě shodnosti pořadí bude volba losováním.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola ve Svitavách - Lánech  funguje jako mateřská škola od 5. 12. 1946. MŠ je dvoutřídní s kapacitou 53 dětí. 

V přízemí budovy se nachází 1.třída MŠ, lehárna a šatny obou tříd a umývárna. Lehárna je stabilní, lehátka nemusíme skládat. Třída je dostatečně velká pro hry dětí. Děti mají volný přístup k hračkám i ke stavebnicím. V prvním patře budovy se nachází 2.třída. Třída je prostorná, světlá účelně vybavená jednoduchým nábytkem, který umožňuje dětem volný přístup k hračkám.

Vedle třídy je jídelna společná s ložnicí. Do jídelny vede výdejní okénko z kuchyně. Dětem to umožňuje samostatně si jídlo vybírat. Ložnice je ve 2.třídě také stabilní. Umývárna s WC je přes chodbu. Složení dětí ve třídách je podle věku. V 1.třídě jsou mladší děti a ve 2.třídě jsou starší děti a předškoláci.

 

Důležitá organizační změna!

 

Z rozhodnutí zřizovatele dochází k sloučení mateřských škol Mateřská škola Svitavy, Větrná 11 a Mateřská škola Svitavy, Úvoz 93/1. Nástupnickou organizací se všemi právy a povinnostmi se stává Mateřská škola Svitavy, Větrná 11, I..Č. 709 93 076, adresa Mateřská škola Svitavy, Lány, Větrná 655/11, 568 02 Svitavy.

Kapacita se snižuje na 53 dětí.

Mateřská škola Svitavy, Úvoz 93/1 se stává odloučeným pracovištěm mateřské školy Svitavy, Větrná 11.

 

 

Projekty v rámci MŠ

„Areál mateřské školy tvoří patrová budova mateřské školy a rozlehlá zahrada. Zahrada ježí v jihozápadní části areálu, má i ...
Přejít na článek


Třídy

Máme dvě třídy s 53 dětmi ve věku od tří do šesti let. Prostory jsou po rekonstrukci zmodernizované. (šatny, umývárny, hala, ...
Přejít na článek


Informace pro rodiče

  Žádáme rodiče, aby veškeré informace týkající se plateb stravného a školného směřovali na paní účetní, nikoli na ...
Přejít na článek


Akce školy 2019 - 2020

                                      ...
Přejít na článek


Kontakt

Mateřská škola Svitavy, Větrná 11 Úvoz 93/1 568 02 Svitavy, Lány 1. třída (malé děti) -   733 143 ...
Přejít na článek