Mateřská škola Svitavy,Větrná 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STÁLE PŘIJÍMÁME OČKOVANÉ

DĚTI OD DVOU LET NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

 ŘEDITELKA ŠKOLY VÁM I TELEFONICKY PODÁ VEŠKERÉ INFORMACE

O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ,

A TO I INFORMACE O OZDRAVNÉM  PROGRAMU

PRO ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ DĚTI.

TELEFON  736 629 430

Rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte u zápisu předloží:

 

  • rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte
  • svůj platný doklad (občanský průkaz nebo pas), ověřující jejich totožnost
  • vyplněnou přihlášku do MŠ  - OBDRŽÍTE a vyplníte NA MÍSTĚ
  • potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, že je dítě řádně očkováno a po zdravotní stránce schopno nastoupit do MŠ (vydané max. 1    měsíc před zápisem) – tiskopis je na druhé straně EVIDENČNÍHO LISTU – ten je ke stažení na stránkách mateřské školy
  • vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením
  • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)
  • cizinci potvrzení o trvalém pobytu

 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ,

U STADIONU 15 BUDE

K 31.7.2018 SE SOUHLASEM ZŘIZOVATELE

 Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ

UZAVŘENO

 

 

NOVINKA PRO VÁS - PODÍVEJTE SE DO KATEGORIE TŘÍDY -

JSOU ZDE NAHRÁNY NOVÉ VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY

Základní informace o mateřské škole

Naše mateřská škola se nachází v centru stále se rozrůstající bytové zástavby. V těsné blízkosti je postavena ZŠ, se kterou udržujeme dobré kontakty a přechod do ní pak není pro děti velkým problémem.

Škola má celkem 4 pavilony. Ve třech z nich je umístěno 6 tříd, poslední pavilon je určen pro prostory školní jídelny a zázemí provozním pracovníkům.

Okolo školy je velká zahrada s pískovišti, kde mají děti k dispozici krásné dětské hřiště. Školní zahrada rozkvetla barevnými prolézačkami, houpačkami a dalšími dřevěnými prvky k hrám i rozvoji motoriky dětí. Sportoviště bylo vybudováno díky Městu Svitavy a Nadaci ČEZ - Oranžová hřiště. V roce 2015byla otevřena nová školní zahrada v EKO stylu -za pomoci Operačního programu Životní prostředí  podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách.

 

Odloučené pracoviště U stadionu

Odloučené pracoviště U Stadionu 15 je otevřeno od září 2013. Nachází se v rekonstruovaném sportovním areálu Svitavského stadionu. Dvoupodlažní rodinný dům je nově upravený na mateřskou školu a je kapacitně připraven pro 28 dětí. Na malé školní zahradě je pískoviště a hrací domeček. Celodenní strava je dovážena z Internátní školní jídelny, Milady Horákové v souladu s vyhláškami o školním stravování.

 Prostory i třídní vzdělávací program odloučeného pracoviště jsou určeny pro nejmladší věkovou skupinu. 

 


Ozdravný program

Máte často nemocné dítě? Opakují se mu často respirační infekty? Doporučila vám dětská lékařka rehabilitaci nohou ...
Přejít na článek


Plánované akce školy a jednotlivých tříd

KVĚTEN 2018 31. 5. KARNEVAL KE DNI DĚTÍ A - dolní 31. 5. KOUZELNÍK MAISNER A - horní 31. 5. KOUZELNÍK ...
Přejít na článek

Informace pro rodiče

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA V SRPNU 2018. NÁSTUP DO MŠ 3.9.2018   INFORMACE O OČKOVÁNÍ Zákon stanoví, že ...
Přejít na článek


Třídy

Škola má celkem 4 pavilony. Ve třech z nich je umístěno 6 tříd, poslední pavilon je určen pro prostory školní jídelny a zázemí ...
Přejít na článek


Kroužky

Nad rámec výchovně vzdělávacího programu se děti mohou realizovat v těchto kroužcích: výtvarném, pohybově - sportovním,kroužku ...
Přejít na článekKontakt

Mateřská škola Svitavy Větrná 655/11 568 02 Svitavy, Lány IČO 70993076 telefon: 736 629 430 statutární zástupce ředitelka ...
Přejít na článek


Nabídka volných míst pro zdravotně oslabené děti - školní rok 2018 - 2019

Máte často nemocné dítě? Opakují se mu často respirační infekty? Doporučila vám dětská lékařka rehabilitaci nohou nebo ...
Přejít na článek


Projekty školy

Projekty školy   Celoškolní celoroční ekologický projekt „Náš dub“ a na téma EVVO jsme zpracovali projekt - „Zahrada ...
Přejít na článek