Mateřská škola Svitavy,Větrná 11
 

 

Zápis do mateřské školy – Fabrika – 6.5.2019 13-17 hodin

Rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte u zápisu předloží:

 

  • rodný list dítěte
  • svůj platný doklad (občanský průkaz nebo pas), ověřující jejich totožnost
  • vyplněnou přihlášku do MŠ  - OBDRŽÍTE a vyplníte NA MÍSTĚ
  • potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, že je dítě řádně a plně očkováno a po zdravotní stránce schopno nastoupit do MŠ (vydané max. 1  měsíc před zápisem) – tiskopis je na druhé straně EVIDENČNÍHO LISTU – ten je ke stažení na stránkách mateřské školy
  • vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením
  • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)
  • cizinci potvrzení o trvalém pobytu

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

K 1.8.2018 dochází k důležité organizační změně.

 Z rozhodnutí zřizovatele

dochází k sloučení mateřských škol Mateřská škola Svitavy, Větrná 11 a Mateřská škola Svitavy, Úvoz 93/1.

Nástupnickou organizací se všemi právy a povinnostmi se stává Mateřská škola Svitavy, Větrná 11, I..Č. 709 93 076, adresa Mateřská škola Svitavy, Lány, Větrná 655/11, 568 02 Svitavy. Mateřská škola Svitavy, Úvoz 93/1 se stává odloučeným pracovištěm mateřské školy Svitavy, Větrná 11.

Toto odloučené pracoviště má vlastní vebové stránky http://www.materinky.svitavy.cz/cs/m-5-ms-uvoz/.

 

Počet tříd Mateřské školy Svitavy, Větrná 11 se tímto zvyšuje na 8, kapacita 221 dětí.

Odloučené pracoviště U Stadionu 15 bude se souhlasem zřizovatele k 31.7.2018 z organizačních důvodů uzavřeno.


NOVINKA PRO VÁS - PODÍVEJTE SE DO KATEGORIE TŘÍDY -

JSOU ZDE NAHRÁNY NOVÉ VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY

Základní informace o mateřské škole

Naše mateřská škola se nachází v centru stále se rozrůstající bytové zástavby. V těsné blízkosti je postavena ZŠ, se kterou udržujeme dobré kontakty a přechod do ní pak není pro děti velkým problémem.

Škola má celkem 4 pavilony. Ve třech z nich je umístěno 6 tříd, poslední pavilon je určen pro prostory školní jídelny a zázemí provozním pracovníkům.

Okolo školy je velká zahrada s pískovišti, kde mají děti k dispozici krásné dětské hřiště. Školní zahrada rozkvetla barevnými prolézačkami, houpačkami a dalšími dřevěnými prvky k hrám i rozvoji motoriky dětí. Sportoviště bylo vybudováno díky Městu Svitavy a Nadaci ČEZ - Oranžová hřiště. V roce 2015byla otevřena nová školní zahrada v EKO stylu -za pomoci Operačního programu Životní prostředí  podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách.

 Plánované akce školy a jednotlivých tříd 2018 - 2019 - SLEDUJTE

DUBEN  2019   A - dolní 4.4.  fotografování dětí 10.4.  sférické 3D kino v MŠ 11.4. ...
Přejít na článekOzdravný program

Máte často nemocné dítě? Opakují se mu často respirační infekty? Doporučila vám dětská lékařka rehabilitaci nohou ...
Přejít na článek
Informace pro rodiče

  INFORMACE O OČKOVÁNÍ Zákon stanoví, že do mateřských škol apod. smí být přijímány děti pouze ...
Přejít na článek


Třídy

Škola má celkem 4 pavilony. Ve třech z nich je umístěno 6 tříd, poslední pavilon je určen pro prostory školní jídelny a zázemí ...
Přejít na článek


Kroužky

Nad rámec výchovně vzdělávacího programu se děti mohou realizovat v těchto kroužcích: výtvarném, pohybově - sportovním,kroužku ...
Přejít na článekKontakt

Mateřská škola Svitavy Větrná 655/11 568 02 Svitavy, Lány IČO 70993076 telefon: 736 629 430 statutární zástupce ředitelka ...
Přejít na článek


Nabídka volných míst pro zdravotně oslabené děti - školní rok 2019 - 2020

Máte často nemocné dítě? Opakují se mu často respirační infekty? Doporučila vám dětská lékařka rehabilitaci nohou nebo ...
Přejít na článek


Projekty školy

Projekty školy   Celoškolní celoroční ekologický projekt „Náš dub“ a na téma EVVO jsme zpracovali projekt - „Zahrada ...
Přejít na článek