Mateřská škola Svitavy,
Československé armády 9

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE NAJDETE ZDE:

 

http://www.ms-csarmady.cz/

 

 

 

Naše mateřská škola poskytuje  vzdělávání dětí předškolního věku v souladu s cíli předškolního vzdělávání, které jsou dány Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání  a rozpracovány do Školního vzdělávacího programu:

„Pojďte si s námi  hrát …".

Škola umožňuje společné vzdělávání dětí bez rozdílů jejich vzdělávacích potřeb tak, aby byla vždy podpořena jejich individualita. Vzdělávání dětí v naší škole je založeno na prožitkovém a kooperativním učení hrou a činnostmi.

 

Při vzdělávání dětí se řídíme úslovím: 

„ Pověz mi - zapomenu, ukaž mi - zapamatuji si,nzapoj mě do činnosti -  porozumím."

 

Dětem se poskytuje vzdělávání ve dvou typech mateřských škol,

kterými jsou:

 • mateřská škola
 • mateřská škola při zdravotnickém zařízení

Mateřskou školu navštěvují děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, které jsou do tříd zařazeny podle věku. Nejmladší děti v bezbariérové třídě mají dostatek klidu pro svou pozvolnou adaptaci na nové prostředí, často společně se svými rodiči. Starší děti si již v pohodě užívají všech nabízených aktivit, postupně se osamostatňují a chystají na bezproblémový vstup do základní školy. Ve škole se také vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami formou inkluzivního vzdělávání v běžných třídách nebo ve třídách uzpůsobených jejich potřebám.

Mateřskou školu při zdravotnickém zařízení navštěvují děti předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let hospitalizované ve Svitavské nemocnici. 

  

Mateřská škola dětem zajišťuje předškolní vzdělávání doplněné:

 • zdravotním cvičením

 • logopedii

 • canisterapii

 • návštěvami solné jeskyně

 • plaveckým výcvikem

 • lyžařským výcvikem

 • prací s ITC technikou - pc, tablety, interaktivní tabule

 • návštěvami tělocvičen

 • vzděláváním za pomoci Metody dobrého startu

 • školou angličtiny

 • prací v keramické dílně

 

Všem dětem je umožněno vzájemné setkávání a možnost účastnit se na programech jednotlivých tříd.

Škola má vlastní školní jídelnu, která zajišťuje dětem v průběhu dne dvě svačiny, oběd a celodenní pitný režim.

 

Do života mateřské školy jsou zapojeni i rodiče a přátelé školy. Pracovníci školy vycházejí vzstříc jejich požadavkům a přáním, které jsou v souladu s předškolním vzděláváním dětí.

 

Pro rodiče škola organizuje speciálně pedagogickou a sociálně právní poradnu. Rodiče mohou využívat pestré nabídky knih a časopisů z učitelské knihovny.

 

Zřizovatelem školy je Město Svitavy. Zřizovací listina k nahlédnutí zde:

Připojené soubory ke stažení:

O školce

Od 1. 1. 2015 jsme příspěvková organizace Města Svitavy, vykonávající činnost mateřské školy, mateřské školy při zdravotnickém ...
Přejít na článekTřídy

Děti jsou do mateřské školy a mateřské školy speciální přijímány dle řádných kritérií zápisu do ...
Přejít na článek


Fotogalerie

Fotografie naleznete zde.


Kontakt

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9 Československé armády 1645/9 568 02 ...
Přejít na článek