Mateřská škola Svitavy,
Milady Horákové 27

SCHŮZKA RODIČŮ


Srdečně zveme rodiče na schůzku rodičů 10. 9. 2019 od 16.00 hodin na Zvonečku

PROGRAM:

  • Informace o MŠ
  • Školní řád - povinné předškolní vzdělávání, Školní vzdělávací program
  • Spolek rodičů a přátel školi při MŠ Svitavy, Milady Horákové 27
  • Plánované akce školy
  • Projekty školy
  • Nadstandartní zájmové aktivity
  • Logopedická prevence
  • Platby v MŠ, informace ke stravování
  • Různé

Všichni jste srdečně zváni! Prosíme rodiče, pokud to bude jen trochu možné, aby si zajistili hlídání malých dětí :-)

 

 

 

Projekt (název, registrační číslo):
Personální podpora - MŠ Svitavy, Milady Horákové 27

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008924
VÝŠE PODPORY – 569 612,00 Kč


„Tento projekt je spolufinancován EU“.


Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT ,extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností


Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Vybrané aktivity:


Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků mateřských škol a odborníků z praxe v rámci v předškolního vzdělávání.


Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.


Projektový den mimo školu
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.


Chůva - personální podpora MŠ


Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.


Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin


Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání..


O školce

Vážení rodiče, Život – chléb o dvou kůrkách, světlo a stín, líc a rub. Ještě se nenarodil člověk, z jehož ...
Přejít na článek


Informace pro rodiče

My, učitelé a rodiče máme na děti velký vliv a také neseme velkou zodpovědnost za to, jací lidé se z nich stanou. V příštích ...
Přejít na článek


Třídy

MŠ navštěvuje celkem 112 dětí, které jsou ve čtyřech, věkově smíšených třídách s názvy: Sluníčka, Broučcci, Zvonečky a Berušky. ...
Přejít na článekKlub rodičů

Byl založen ve školním roce 2009 - 2010 v rámci neustálého prohlubování spolupráce MŠ s rodinou. Rodiče tak mají větší možnost ...
Přejít na článek


Akce školy

AKCE NA MĚSÍC ZÁŘÍ - ZVONEČEK • 3. 9. 2019 - Plavecký výcvik, od 10.15 hod. • 10. 9. 2019 - Plavecký výcvik, od 10.15 hod. • ...
Přejít na článek


Fotogalerie

Vážení rodiče, pokud máte zájem o více fotografií z jednotlivých akcí pořádaných MŠ, nabízíme Vám možnost stáhnout fotografie ...
Přejít na článek


Video

Představení naší mateřské školy Ukázka videa z karnevalu v Mateřské školce:


Formuláře ke stažení

Zde naleznete důležité formuláře ke stažení.


Kontakty

Mateřská škola Svitavy Milady Horákové 27 568 02 Svitavy e-mail: ms.horakove@svitavy.cz  Mobil:  ředitelka školy ...
Přejít na článek
GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Iva Kumhálová   Pověřenec pro ochranu osobních údajů Městský úřad ...
Přejít na článek