Kontakt

Mateřská škola Svitavy

Větrná 655/11
568 02 Svitavy, Lány
IČO 70993076
telefon: 736 629 430

statutární zástupce ředitelka Jana Hrubá
 

AD   739382323

AH   739382324

BD   739382325

BH   739382326

CD   739382327  - Berušky

CH   739382322 - Broučci

odloučené pracoviště 739044422

účetní   739382321

kuchyň 739382328

zástupkyně ředitelky 739 040 789

datová schránka - ti3kz5e

e - mail  ms.vetrna@svitavy.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Městský úřad Svitavy
T.G.Masaryka 5/35
568 02 Svitavy

Mgr. Iva Kumhálová

Kontaktní údaje na pověřence:

Tel.:461 550 308
iva.kumhalova@svitavy.cz