Kontakt

Mateřská škola Svitavy

Větrná 655/11
568 02 Svitavy, Lány
IČO 70993076
telefon: 736 629 430

statutární zástupce ředitelka Jana Hrubá
 

AD   739382323

AH   739382324

BD   739382325

BH   739382326

CD   739382327 

CH   739382322

odloučené pracoviště 739044422

účetní   739382321

kuchyň 739382328

zástupkyně ředitelky 739 040 789

datová schránka - ti3kz5e

e - mail  ms.vetrna@svitavy.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Městský úřad Svitavy
T.G.Masaryka 5/35
568 02 Svitavy

Mgr. Iva Kumhálová

Kontaktní údaje na pověřence:

Tel.:461 550 308
iva.kumhalova@svitavy.cz