Školní rok 2015 - 2016

 

Ukázka činnosti hasičů

Poslední školní den potěšili naše děti hasiči. Ukázali jim techniku a pomůcky a  pověděli jim mnoho zajímavého o této ...
Přejít na článek


Rozloučení s předškoláky - slavnostní šerpování

Školní rok skončil slavnostně pro předškoláčky. Již tradičního šerpování se zúčastnily celé rodiny. Tak tedy pá, pá, jdem mami, ...
Přejít na článek


Ukázka činnosti policie a policejních psů

Děti s nadšením sledovaly ukázku práce psovodů. Dozvěděly se zajímavosti o práci policie, o výcviku psů i o zásadách bezpečného ...
Přejít na článek


Červený den

Vesele ukončily školní rok děti ze třídy B - horní. Se svými učitelkami prožily červený - beruškový den. 


Muzeum - výstava železnic

Zajímavou interaktivní výstavu v místním muzeu na téma železnice si prohlédly děti z áčka. Nejvíce je zaujal velký funkční model ...
Přejít na článek


Krajské kolo sportovních her v Pardubicích

Sportovci z naší školky se zúčastnili krajského kola sportovních her v Pardubicích.


Výprava za krásami rododendronů do parku

Starší děti se vydaly do parku zkoumat život v okolí jezírka a obdivovat krásu kvetoucích rododendronů.


Sportovní odpoledne na Cihelně pro děti s rodiči

Školní rok zakončili sportem rodiče s dětmi z A - pavilonu. Do areálu volného času na Cihelně dojela většina účastníků na kolech, ...
Přejít na článek


Úspěch ve výtvarné soutěži Naše zahrádka

Velkého úspěchu dosáhla Šarlotka Valešová z B - dolní. V celorepublikové kole výtvarné soutěže Naše zahrádka získala 2. místo. ...
Přejít na článek


Vystoupení Svitaváčku v parku - Den dětí

Pěvecký sbor Svitaváček pod vedením sbormistryně Ludmily Juzové vystoupil v rámci oslav Dne dětí ve svitavském parku.


Oslava dětského dne s karnevalem, slavnostním otevřením zahrady a výstavou k 760. výročí města

Školní zahrada ožila maškarním rejem 1.6. Součástí osolav Dne dětí bylo vystoupení pěveckého sboru Svitaváček, ukázka činností ...
Přejít na článek


Vystoupení studentek ZUŠ - dechové nástroje v mateřské škole

Velké poděkování patří studentkám ZUŠ Svitavy, které pod vedením MgA Lukáše Moravce přišly předvést do mateřské školy dechové ...
Přejít na článek


Školní výlet na hrad Bouzov

Slunný den ve znamení rytířského turnaje si jistě budou dlouho pamatovat děti z pavilonu B.


Dopravní hřiště

Aktivity na dopravním hřišti jsou nedílnou součástí výchovy předškoláků.


Výlet Berušek a Broučků Za pokladem Blanických rytířů - Rudka u Kunštátu

Poklad Blanických rytířů našly na svém školním výletě Broučci a Berušky z C pavilonu. Děti se také vyřádily na herních prvcích a ...
Přejít na článek


Školní výlet na hrad Svojanov

Krásné dobrodružství při návštěvě hradu Svojanov prožily děti z A - pavilonu.


Úspěch ve výtvarné soutěži

Děti z pavilonu C se zúčastnily soutěže pořádané knihovnou - Jak je to s králem. Děti získaly za svá výtvarná dílka druhé a ...
Přejít na článek


Sázíme rostlinky na zahradě

Děti z naší školičky v rámci projektu Náš dub osázely své třídní zahrádky. O rostlinky se pečlivě starají a již teď se těší, ...
Přejít na článek


Slavíme den maminek - výtvarná dílna u Broučků

Své maminky potěšily písničkou a výtvarnou dílnou nejmladší Broučci.


Velký úspěch - vítězství ve sportovních hrách mateřských škol

Děti z naší mateřské školy dosáhly výrazného sportovního úspěchu. Pod vedením učitelky Petry Báčové zvítězily ve Sportovních ...
Přejít na článek


Pěvecký sbor Svitaváček zpívá maminkám a babičkám

Ve spolupráci se ZŠ Felberova zazpívaly ke Dni matek děti ze Svitaváčku maminkám a seniorkám z Penzionu pro důchodce.


Besídka ke Dni matek

Děti ze třídy B - horní potěšily své maminky písničkou a kytičkou.


Když sluníčko hřeje

Teplé sluneční paprsky vytáhly na zahradu starší děti z B - horní. Děti zkoumaly přírodu, protáhly se na herních prvcích a podívaly ...
Přejít na článek


Oslava čarodějnic

Celoškolní akci - oslavu čarodějnic s maskami, diskotékou, soutěžemi a velkým průvodem si užily malé čarodějnice a čarodějové z ...
Přejít na článek


Den země, aneb čistíme přírodu od odpadků

C - horní Broučci - Den země, aneb čistíme přírodu od odpadků 19. 4. ...
Přejít na článek


Zkoumání a experimentování

Velký důraz je v naší mateřské škole kladen na zkoumání a experimentování. Třídy  jsou vybaveny množstvím pomůcek, které ...
Přejít na článek


Hrátky na nové EKO zahradě

Sluníčko vytáhlo děti na novou zahradu v ekologickém stylu.


Prožitkové učení - v nemocnici

O provozu nemocnice a práci zdravotníků se dozvěděly hravou formou mnoho nového děti ze Stadionu. 


Velikonoční výstava na ZŠ Felberova

Krásnou a tvořivou Velikonoční výstavu v ZŠ Felberova měly možnost shlédnout děto z naší školičky. Každé dítě si vlastnoručně ...
Přejít na článek


Úspěch výtvarného kroužku - 2. místo v Pardubicích

Velikonoce na Zámku v Pardubicích, které se konaly ve dnech 20. a 21. 3 2016 se nesly nejen v duchu oslav tradičního svátku, ale nabídly ...
Přejít na článek


Jaro na Stadionu

Veselé jaro prožívají i děti z odloučeného pracoviště na stadionu.Podívaly se do lesa, zasportovaly si s obručemi, procvičily si ...
Přejít na článek


Poznáváme rodné město

Svitavské náměstí si prohlédly děti z pavilonu C. 


Rozvoj předčtenářské gramotnosti - návštěva knihovny

Předškoláci z naší mateřinky se byli seznámit s provozem knihovny. Knížky si nejenom prohlédli, ale dozvěděli se mnoho poučného o ...
Přejít na článek


Jarní EKO pokusy

Jaro se svým pučení a rašením přímo láká k jarním eko pokusům. Děti ve všech třídách si zasadily semínka rostlinek, zkoumaly ...
Přejít na článek


Jarní slavnosti na nové EKO zahradě

S jarem ožívá i naše nová zahrada v ekologickém stylu. Každá třída pojala jarní slavnosti individuálně, výsledkem je pestrá jarní ...
Přejít na článek


Jarní sportování na stadionu

První jarní paprsky vylákaly děti ze třídy B - horní na svitavský stadion .


Canisterapie aneb ahoj pejsku!

Děti z naší školičky zase mají o zkušenost více. V rámci prožitkového učení se seznámily se zásadami kontaktu se psem. Důležité ...
Přejít na článek


Haloterapie - jarní ozdravná kůra v solné jeskyni

Blahodárného prostředí solné jeskyně využívají děti z ozdravného pavilonu. Jako každé jaro mají celý březen kůru tzv. ...
Přejít na článek


Sportování v tělocvičně ZŠ Felberova

I mladší děti ze Stadionu se účastní cvičení v tělocvičně. Seznámí se s většími prostory, zacvičí si na nářadí a procvičí ...
Přejít na článek


Polytechnické činnosti u předškoláků

Starší děti se věnují polytechnické výchově velmi často. A téma povolání k této činnosti přímo vybízí. Předškoláci s ...
Přejít na článek


Prožitkové učení - pekař peče housky....

Mladší děti ze třídy A - dolní si během tématu povolání vyzkoušely povolání pekaře. Nejprve se byly podívat v kuchyni a v ...
Přejít na článek


Prožitkové učení - návštěva zlatnictví

Dík ochotě jedné maminky se děti ze třídy B - horní mohly podívat , jak vypadá provoz v prodejně zlatnictví.


Třídní kolo sportovních her

Hned začátkem druhého pololetí začali předškoláci trénovat na sportovní hry. Jako první se zúčastnily třídního kola starší děti ...
Přejít na článek


Masopustní rej

Masopustní rej s maskami, soutěžemi a diskotékou ovládl pavilon C. Zapojily se obě třídy nejmladších dětí - berušky i broučci.


Příprava na školu

Předškoláčci z naší školky se pilně připravují na zápis do ZŠ. Vše dělají hravou formou a s úsměvem. 


Návštěva 1.třídy - spolupráce se ZŠ Felberova

Starší děti a předškoláci se byli podívat v prvních třídách ZŠ Felberova. Nenásilně a hrou se seznámili s prostředím kam budou ...
Přejít na článek


Prožitkové učení - za polárním kruhem

Děti z pavilonu A se vydaly v rámci prožitkového učení lodí za polární kruh. Do zkoumání vlastností vody a ledu zapojily včechny ...
Přejít na článek


Zimní sportování

Sněhové nadílky využily děti znaší školičky k zimnímu sportování. Děti z odloučené třídy využily blízký kopec v areálu ...
Přejít na článek


Prožitkové učení - na záchrance

Jak to chodí na záchrance se zábavnou formou dozvěděly děti ze třídy Broučků a Berušek z C pavilonu. Téma lidské tělo, smysly a ...
Přejít na článek


Plnění ozdravného programu - rehabilitační cvičení s asistentkou

Rehabilitační cvičení s asistentkou probíhá jednou týdně. Jeho cílem je posílení svalového korsetu, nácvik správného držení ...
Přejít na článek


Plnění ozdravného programu - dechová rehabilitace, ozdravná flétna

Důležitou součástí činností ozdravné skupiny je dechová rehabilitace a hra na zobcovou flétnu. Prostřednictvím flétny a dechových ...
Přejít na článek


Dramatické činnosti

Nedílnou součástí činností dětí jsou dramatické aktivity. Děti si vyzkouší zábavnou formou hru rolí, spolupráci a rozvíjejí své ...
Přejít na článek


My tři králové jdeme k vám

Tradici tříkrálového koledování udržují v naší školičce nejmladší děti z oddělení C.


Sněhuláček panáček

Že je venku málo sněhu vůbec nevadilo dětem ze třídy A - dolní, které si krásné sněhuláčky vyrobily.


Zimní hrátky na zahradě

Zahrada v EKO stylu láká k hrátkám a zkoumání po celý rok.


Aktivity na Stadionu

Děti na Stadionu se věnují nejrůznějším aktivitám. 


Den otevřených dveří ZŠ Felberova

Předškoláci se hravým a veselým způsobem seznámili s prostředím ZŠ Felberova. Prohlédli si prostory školy, zatleskali školákům za ...
Přejít na článek


Ohlédnutí za koncem roku B - dolní

Pestrý a veselý měly adventní čas děti ze třídy B - dolní. Potěšily své rodiče na besídce, vyrobily si čertíka, seznámily se s ...
Přejít na článek


Pečení cukroví

Vůně vánočního cukroví se rozlinula nejen po oddělení A - dolní a C - horní, kde si nejmladší děti v rámci prožitkového učení ...
Přejít na článek


Vánoční besídka u Broučků

Pěkné odpoledne prožily se svými rodiči, prarodiči a učitelkami děti ze třídy C - horní. U stromečku si zazpívaly, vyrobily si ...
Přejít na článek


Předvánoční čas na Stadionu

Děti z odloučeného pracoviště stadion si užily kráný prosinec. Vše začalo čertovským řáděním a pokračovalo návštěvou muzea, ...
Přejít na článek


Adventní výstava v muzeu

Adventní náladu si utvořily v muzeu starší děti ze třídy B - horní, Za zvuků koled si vytvořily přáníčko, upekly cukroví a dokonce ...
Přejít na článek


Poznáváme přírodu - hadi v mateřské škole

Poučnou a zajímavou ukázku plazů připravila pro děti jejich chovatelka Tereza Kubová. Děti se dozvěděly mnoho nového o životě ...
Přejít na článek


Čertovský den

Čertovský den s diskotékou, soutěžemi a mikulášským setkáním si užily děti z naší školičky. Děti z oddělení C- horní si ...
Přejít na článek


Mikulášská besídka A - pavilonu

Mikulášskou tradici uctily besídkou děti z A - pavilonu. Děti z ozdravné skupiny si připravily pro rodiče ukázku toho, co se naučily na ...
Přejít na článek


Mikulášská besídka třída B - horní

Mikulášské posezení s výtvarnou dílnou se velice líbilo dětem a rodičům ze třídy B- horní. Děti předvedly rodičům hudební ...
Přejít na článek


Broučci tvoří čertíky a Mikuláše

Děti ze třídy C - horní Broučků si čekání na Mikuláše zpřjemnily kreativním tvořením. 


Úspěšná vystoupení pěveckého sboru Svitaváček

Pěvecký sbor Svitaváček pod vedením Ludmily Juzové má za sebou v předvánočním čase dvě velmi úspěšné akce.   Nejprve se ...
Přejít na článek


Poznáváme přírodu - papoušci v mateřské škole

S různými druhy vzácných papoušků se seznámily děti z naší školky. Nejvíc obdivovaly jejich barevná peříčka a nacvičené ...
Přejít na článek


Modrý šmoulí den

Děti z oddělení Berušek si užily modrý šmoulí den plný radovánek. Vyrobily si čepičky, vyhledávaly modré předměty ve ...
Přejít na článek


Barevný podzim v B - D

Pestrý podzimní program mají předškoláci ze třídy B dolní.


Podzim na stadionu

Veselý a aktivní  podzimní dny prožily děti z odloučeného pracoviště ze stadionu. Měly příležitost tvořit z různých ...
Přejít na článek


Stadion - hurá na odrážedla

Děti ze stadionu si užily sportovní dopoledne na odrážedlech na nové dráze na cihelně.


Plyšáčkování aneb doktora se nebojíme

Díky zaměstnancům svitavské nemocnice mají o zážitek víc naši předškoláci. Na svém vlastním plyšáčkovi si vyzkoušeli některé ...
Přejít na článek


Podzimní výstava pro veřejnost - Tvoření z přírodnin

Tvoření z plodů podzimu je pro děti velká zábava. Tentokrát se této činnosti věnovaly nejen v mateřské škole, ale i doma s rodiči. A ...
Přejít na článek


Halloweenský lampionový průvod

Zahrada a celá budova mateřské školy ozdobené dýněmi a světýlky - taková krása čekala na rodiče a děti při Halloweenském ...
Přejít na článek


Broučci se deště nebojí

Broučci ze třídy C - horní si deštivé dopoledne zpříjemnili tvořením deštníčků.


Využití nové zahrady v EKO stylu

Mateřská škola se může pyšnit novou zahradou v přírodním stylu. Projekt s názvem ,,Zahrada mateřské školy Větrná jako součást ...
Přejít na článek


Dřevěný den aneb od semínka k hračce

Dřevěný den prožily v rámci ekologické výchovy předškoláci. O tomto přírodním materiálu se mnoho zajímavého dozvěděli, ...
Přejít na článek


Pohádkový svět

Nejmladší děti ze třídy C - horní broučci prožívají pohádkové dny plné dramatizací a převleků.


Ekologická výchova - projekt Náš dub - Den s dubovým mužíčkem

V rámci ekologické výchovy a projektu Náš dub rožily starší děti z A - H den s dubovým mužíčkem. Tento kamarád seznámil děti s ...
Přejít na článek


Beseda s policií

Na besedu s předškoláky přišla milá policistka por. Mgr.  Hana  Kaizarová. Seznámila děti s prací a posláním ...
Přejít na článek


Indiánský týden na stadionu

Neobvyklé dny zažily děti na stadionu. Po celý týden je provázelo indiánské téma. Děti se  seznamovaly se životem indiánů a ...
Přejít na článek


Paprikový den

Že se s obyčejnou papikou dá prožít zábavný projektový den se přesvědčily děti ze třídy A - horní. Papriku nejenom třídily podle ...
Přejít na článek


Policejní psi

Uikázka výcviku policejních psů se velmi líbila dětem ze třídy B - horní.


Cvičení s padákem

Malé Berušky si s úsměvem užívají hry a cičeníčko s padákem. 


Hra a tvořeníčko u Berušek

Nejmladší děti z C - dolní - Berušky jsou ve třídě všichni kamarádi.  Umí si ve školce krásně hrát a tvořit. Baví je i ...
Přejít na článek


Ovocný den

Že ovoce nejsou jen jablka již vědí všechny děti z naší školičky. Díky ovocným dnům ochutnaly a prozkoumaly nejrůznější tuzemské ...
Přejít na článek


Exkurze na dětské oddělení v nemocnici

Jak to vypadá na dětském oddělení v nemocnici již vědí starší děti. V rámci prožitkového učení si nejenom prohlédly jeho ...
Přejít na článek


Zkoumáme zeleninku všemi smysly

Zelenina se objevuje denně na jídelníčku dětí z naší školky. Syrová i vařená, krájená i strouhaná.....Děti ji při svých ...
Přejít na článek


Prožitkové učení - návštěva lékárny

Tentokrát vedly  kroky starších dětí do lékárny. Touto hravou formou se seznamují se svým nejbližším okolím. 


Eko projekt - hledání zajíčkova pokladu

Eko projektu Náš dub se hravou formou zúčastňují i nejmladší děti. Ty ze třídy AD se vydaly hledat zdravý zajíčkův poklad. Po ...
Přejít na článek


Plavecký výcvik

Nejstarší děti se s nadšením zapojily do plaveckého výcviku.


Žlutý sluníčkový den

Zvesela začaly školní rok děti z A - pavilonu. Se svými učitelkami prožily žlutý sluníčkový den. Celý den tvořily, tančily a hrály ...
Přejít na článek


Den otevřených dveří Základní umělecké školy

Předškoláci z celé mateřinky se zúčastnili Dne otevřených dveří ZUŠ, který byl pořádán u příležitosti 70. výročí založení. ...
Přejít na článek


Sportování na stadionu

Teplé dny přímo lákaly ke hrám a sportování na stadionu děti ze třídy B - horní.


EKO výchova - vyhodnocení pokusů, sklizeň rajčat a bylinek

Ekologická výchova a aktivní pokusy s rostlinkami mají v naší mateřské škole své pevné místo. V rámci projektu Náš dub děti zjara ...
Přejít na článek


Ukázková hodina rehabilitačního cvičení

Pracovníci A - pavilonu připravili ve spolupráci s fyzioterapeutkopu Jitkou Patočkovou ukázkovou hodinu rehabilitačního cvičení. ...
Přejít na článek


Hrátky na zahradě

Zahrada a její vybavení láká ke sportování a dovádění i v teplém září.


Interaktivní tabule

Ke vzdělávání dětí slouží moderní výuková interaktivní tabule. 


Ranní cvičení

Nedílnou součástí dne v mateřské škole je ranní cvičení. Jsou k němu využívány nejrůznější veselé, hravé pomůcky a sportovní ...
Přejít na článek


Muzeum Svitavy - počátky letectví v Pardubickém kraji

Starší děti se zúčastnily interaktivní výstavy v muzeu Počátky letectví v Pardubickém kraji. Dozvěděly se mnoho nového, vše si ...
Přejít na článek


Cvičení v tělocvičně ZŠ Felberova

Předškoláci se pravidelně zúčastňují cvičení v tělocvičně ZŠ Felberova.


Hrajeme si celý den

S prostředím MŠ i s novými hračkami se s úsměvem seznamují děti ze třídy C - broučků.


Sportování na trampolíně

Veselé chvilky zažily starší děti ze třídy B - horní. Se svými učitelkami si byly zasportovat na trampolíně. Ve třídě si všichni ...
Přejít na článek