Kroužky

Nad rámec výchovně vzdělávacího programu se děti mohou realizovat v těchto kroužcích: výtvarném, plavecké přípravě a v pěveckém sboru "Svitaváček". Tyto kroužky svoji práci propagují na veřejných výstavách a vystoupeních a získaly řad u ocenění a diplomů. Dětem je nabídnuta a podle zájmu zajištěna již od čtyř let výuka cizích jazyků -angličtina.

Pěvecký kroužek - sbor Svitaváček

Svitaváček oslavil v roce 2004 již 30. výročí své existence. Původně slučoval děti ze všech svitavských mateřských škol, později se stal sborem jen naší MŠ.
Od tohoto roku (2009) vede Svitaváček Ludmila Juzová (Bohdálková), která předtím zajišťovala klavírní doprovod. O ten se nyní podělí Karel Sax.
Ve Svitaváčku zpívá 50-60 dětí. Připravují se ve dvou skupinách - přípravce a pokročilých.

Cílem pěveckého sboru je:

 • vypěstovat u dětí lásku k hudbě
 • seznámit je s výrazovými prostředky
 • upevnit pěvecké dovednosti, rytmické cítění a hudebně-pohybové dovednosti

 

Pěvecký sbor se stal uznávanou součástí mnoha akcí pořádaných samotnou školou, Městským úřadem, …

benefiční koncerty – pro mentálně postižené děti, kojenecký ústav, Červený kostel

festivaly pěveckých sborů

vernisáže výstav

zpívání pro seniory, SALVII

 

Máme velikou radost, když se setkáváme s našimi bývalými členy ve sborech základních, středních nebo uměleckých škol.

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek funguje v pavilonu A ho vede jej Zdeňka Švábová, v pavilonu B Lenka Šabatková.
Kroužky sdružují děti, které projevily výtvarné nadání. Učitelky si kladou za cíl u dětí rozvíjet fantazii, dovednosti, představivost a cit pro krásu a umění.

Vedle základních výtvarných technik a postupů, jsou zařazovány oblíbené i netradiční činnosti, a tak si děti vyzkouší například:

 • kresbu tužkou, pastelkami, voskovkami
 • míchání barev
 • malbu vodovými, temperovými barvami
 • koláže
 • modelování
 • malování na textil
 • použití foukacích fixů
 • kolektivní výtvarnou činnost
 • kašírování

 

Práce malých umělců zdobí nejen prostory školy a Městského úřadu, ale jsou zařazovány do různých soutěží pořádaných po celé ČR. Děti se již vyjádřily k tématům jako:

 • Máme rádi přírodu
 • Můj oblíbený strom
 • O cenu malého plamínku
 • Já a rostlina doma
 • Pro Africa,...
 • Výtvarná zahrádkářská soutěž

Za svoje dílka získaly již mnohá ocenění a uznání.

Výuka anglického jazyka s firmou HELLO GOODBYE

Na naší mateřské škole probíhá již několik let výuka angličtiny podle zájmu rodičů již od čtyř let věku dítěte. Výuku vede zkušená lektorka Klára van Sas. Děti se učí první slůvka hravou, nenásilnou formou, kdy je na prvním místě zábava, pohyb a přirozené učení. 

Výuka probíhá v odpoledních hodinách ve dvou skupinách. Snahou je, aby děti nevnímaly fakt, že se něco učí. Náplní je zpěv, hry, soutěže, tanečky a tvoření. Aktivity se neustále mění. V prvním pololetí si děti na nový jazyk zvykají a učí se porozumět, v druhé polovině roku se již učí nová slova a výrazy. Firma pořádá i prázdninové tábory s angličtinou pro předškolní děti.

 

Další informace na www.hellogoodbye.cz

 

Kroužek plavání

Je realizován ve spolupráci s plaveckou školou v dopoledních hodinách - 9 lekcí jednou týdně.  Děti, které se kroužku nezúčastní, mají zajištěn plnohodnotný program v mateřské škole.

Náplň

 • návyk na vodu, dýchání do vody
 • dechová cvičení, otužování
 • dle vyspělosti dětí nácvik splývání a základů pohybu ve vodě