Policejní psi

 

Uikázka výcviku policejních psů se velmi líbila dětem ze třídy B - horní.