Plavání

 

Předškoláci a starší děti se již tradičně zúčastňuji předplaveckého výcviku. O tom, jak jsou naši plaváčci šikovní, svědčí jejich hrátky ve velkém bazénu.