Školní rok 2013 - 2014

 

Prožitkové učení - psovodi a Policie v mateřské škole

V rámci minimálního preventivního programu a prožitkového učení se děti seznámily s prací policie a psovodů. Dozvěděly se mnoho ...
Přejít na článek


Slavnostní šerpování předškoláků

Školní rok skončil slavnostně pro předškoláčky. Již tradičního šerpování se zúčastnily celé rodiny. Tak tedy pá, pá, jdem mami, ...
Přejít na článek


Sportovní hry MŠ - obhájili jsme loňské vítězství

V tradičních sportovních hrách mateřských škol se podařilo našim předškolákům pod vedením paní učitelky Petry Báčové obhájit v ...
Přejít na článek


Koncert k 30. výročí založení MŠ

Velký koncert k 30. výročí založení mateřské školy Větrná se konal koncem března v zaplněném místním kině. Rodiče, ...
Přejít na článek


Tvoření z odpadového materiálu

Děti ze třídy A - horní se v rámci projektu Náš dub a ekologické výchovy učily třídit a zpracovávat odpadový materiál. Z ruliček a ...
Přejít na článek


Prožitkové učení ve třídě U stadionu

Prožitkové učení je moderní výuková metoda, kdy si děti aktivně vyzkoušejí nejrůznější činnosti. Tuto aktivitu zařadily do ...
Přejít na článek


Barevné dny v MŠ Větrná

Začátek nového školního roku tradičně zpříjemňují dětem veselé barevné dny. Letos jsme mohli vidět třídu plnou modrých šmoulů, ...
Přejít na článek


Den otevřených dveří ZŠ Felberova aneb divadlo

Předškoláci se zúčastnili dne otevřených dveří na ZŠ Felberova. Po prohlídce školy na ně čekalo kulturní překvapení. Školáci si ...
Přejít na článek


EKO projekt - den s Lesy ČR

Předškoláci se zúčastnili v areálu rybníka Rosnička Dne s Lesy ČR. Děti se v rámci lesní pedagogiky dozvěděly mnoho zajímavého o ...
Přejít na článek


Výstava v muzeu -Včela základ života

Interaktivní výstavy v muzeu - Včela základ života - se na úvod školního roku zúčastnili předškoláci z B pavilonu. Zajímavé ...
Přejít na článek


Rehabilitační cvičení

Děti z A pavilonu, které jsou zařazeny na doporučení lékaře v ozdravném programu již zahájily pravidelné RHB cvičení. Pod vedením ...
Přejít na článek


Cvičení v tělocvičně

V rámci pohybové výchovy a výchovy ke zdravému životnímu stylu cvičí naši předškoláčci pravidelně v tělocvičně ZŠ Felberova. ...
Přejít na článek


Ukázka koníků v naší MŠ

Děti z MŠ prožily poučné dopoledne s koníky. Chovatelky Klára Vacková a Ilona Marková předvedly dětem koně ve cvalu i v klusu, ...
Přejít na článek


Plavání

Předškoláci a starší děti se již tradičně zúčastňuji předplaveckého výcviku. O tom, jak jsou naši plaváčci šikovní, svědčí ...
Přejít na článek


Podzimní tvoření a zkoumání ve třídě B - dolní

Děti ze třídy B - dolní využily ve svých činnostech všeho, co nám barevný podzim poskytuje. Měly příležitost zkoumat a počítat ...
Přejít na článek


Týden zdraví v B - dolní

V rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu prožily děti ze třídy B - dolní týden zdraví. Zkoumaly fungování všech smyslů, ...
Přejít na článek


Jablíčkový a Šmoulí den u berušek

V rámci procvičení barviček si i u nejmenších dětí uspořádali Červený jablíčkový den a Modrý šmoulí den. Na jablíčkový ...
Přejít na článek


Veselý podzim aneb pouštění draků

Děti ze třídy A-dolní pouštěly na podzim draka. Počasí jim vyšlo, dráček se  ve větru pěkně vznášel.


Prožitkové učení - pečeme štrůdl

Děti z A-dolní třídy nastrouhaly jablíčka, vyválely těsto a zabalily štrůdl. A na upečené dobrotě si pak všichni pochutnali


Hledání ježečkova pokladu

Děti z třídy A-dolní se vydaly hledat ježečkův poklad. Byl schovaný v malé zahradě pod hromadou listí. O poklad se všechny děti ...
Přejít na článek


Čertovské dopoledne v ZŠ Felberova

Předškoláci ze všech pavilonů přijali s radostí pozvání kamarádů ze ZŠ Felberova na andělsko - čertovské dopoledne. Děti si ...
Přejít na článek


Mikulášské posezení v A - pavilonu

Děti z A – pavilonu si připravily pro své rodiče a blízké mikulášské posezení s besídkou. Nejprve se předvedli malí ...
Přejít na článek


Mikulášská nadílka s tvořivou dílnou - A horní

Rodinnou sváteční atmosféru si ve školce užily děti ze třídy A – horní. Nejprve si s rodiči, prarodiči i sourozenci ...
Přejít na článek


Zimní hrátky

I když letošní zima zimním hrátkám moc nepřeje, děti z naší mateřinky využily i tu trochu sněhu, co napadla. Zkoumaly vlastnosti ...
Přejít na článek


Barevné dny ve třídě C horní

Barevné dny: V rámci prožitkového učení si dětičky ze třídy C horní procvičovaly barvy také formou barevných dnů


Vystoupení Svitaváčku

  Dne 4.12. vystoupil PS Svitaváček ve Fabrice jako host na koncertě pěveckých sborů ZUŠ Svitavy


Vánoční posezení ve třídě C horní

Vánoční posezení  dne 10.12.2013 v CH proběhlo v krásné předvánoční náladě. Po krátkém pásmu si děti ...
Přejít na článek


Vánoční těšení ve třídě U Stadionu

Děti na odloučeném pracovišti U Stadionu prožily své první vánoční těšení v mateřince. Se svými učitelkami přivítaly Mikuláše, ...
Přejít na článek


My tři králové jdeme k vám.....

Děti z C- pavilonu si 6. ledna připomněly tradici Tří králů. Seznámily se s jejich jmény, s jejich poselstvím a s tím, co přinesli ...
Přejít na článek


Příprava na školu s interaktivní tabulí

Děti z naší mateřské školy mají možnost využít k rozvoji svých schopností interaktivní tabuli. Činnosti s touto pomůckou jsou u ...
Přejít na článek


Odloučené pracoviště - oáza pro nejmladší děti

  Nachází se v rekonstruovaném sportovním areálu Svitavského stadionu. Dvoupodlažní rodinný dům v klidném domácím prostředí je ...
Přejít na článek


Na návštěvě v první třídě

V rámci přípravy na bezproblémový vstup na základní školu se zúčastnili předškoláci z naší mateřinky návštěvy prvních tříd ...
Přejít na článek


Příprava na školu hrou - B dolní

Předškoláčci z naší mateřské školy již tradičně velmi dobře obstáli u zápisu do základní školy. Však se také pilně věnovali ...
Přejít na článek


Jarní sázení

Děti z celé mateřinky se zúčastnily tradičního jarního sázení. Nejmladší ze Stadionu seli se svými učitelkami osení do ...
Přejít na článek


Návštěva knihovny

Každým rokem se starší děti vydávají do místní knihovny. Zahrají si veselé hry, dozvědí se zajímavosti o knížkách a mnozí ...
Přejít na článek


Prožitkové hry a tvořeníčko U Stadionu

Vzdělávací program odloučeného pracoviště U Stadionu je určen pro nejmladší děti. Přesto v něm najdete prvky zážitkového a ...
Přejít na článek


EKO výchova – semínkový den ve třídě AH

V rámci projektu Náš dub a ekologické výchovy prožily děti ze třídy A – horní veselý semínkový den. Vše začalo zdravou ...
Přejít na článek


Kamarádi zvířátka u berušek

Krásné jarní dny si děti z CD- Berušek zpříjemňují vyprávěním  o zvířátkách. Hravou formou se seznamují s názvy zvířat a ...
Přejít na článek


Velikonoční tvoření a hledání zajíčkova pokladu

Již tradičně se děti z celé mateřinky věnují velikonoční výzdobě školy i svých domovů. S velkým elánem se též zapojily do ...
Přejít na článek


Haloterapie v solné jeskyni

Děti z ozdravného pavilonu chodí pravidelně každé jaro na terapeutickou kůru do solné jeskyně. Opakované návštěvy v kouzelném ...
Přejít na článek


Velikonoční výstava v ZŠ Felberova

Všechny děti z naší školičky mají za sebou krásný velikonoční zážitek. Ten jim připravili velcí kamarádi a učitelé ZŠ Felberova ...
Přejít na článek


Čarodějnický průvod s dechovkou

Krásné a veselé odpoledne zažil každý, kdo se zúčastnil velkého průvodu čarodějnic. Malé, velké, s košťaty i bez pochodovaly ...
Přejít na článek


Zkoumání a experimentování

Zkoumání a experimentování tvoří nedílnou součást činnosti předškoláků. Děti ze třídy A - horní si ke svému bádání vybraly ...
Přejít na článek


Za kulturou do Fabriky

Celá mateřinka se vydala do kulturního centra Fabrika na loutkové představení Čert a Káča v podání známých herců. 


Angličtina s HELLO GOODBYE

Kroužek angličtiny s firmou HELLO GOODBYE Na naší mateřské škole probíhá již několik let výuka angličtiny podle zájmu ...
Přejít na článek


Pohádkové hraní v AH

Předškoláci ze žluté třídy Ah prožívají pohádkové dny. Pohádka je provází celým dnem - tvořením, dramatizací, konstruktivními ...
Přejít na článek


Interaktivní výstava výrobků z plastů

Děti a rodiče z MŠ Větrná se zapojili do ekoprojektu "Náš dub" společnou interaktivní výstavou z plastů. Do akce se zapojili rodiče a ...
Přejít na článek


Exotická zvířata v MŠ

V rámci prožitkového učení a ekologické výchovy zavítala do naší školky výstava exotických živočichů. Děti se dozvěděly mnoho ...
Přejít na článekTřída B - dolní se představuje

Představují se vám tvořivé dětičky ze třídy B- dolní. 


Školní výlet do Janova - koníci, pejsci a tvoření

Celá mateřská škola si užila krásný výlet u koníků v Janově. Děti se dozvěděly mnoho nového o životě koní a pejsků, mohly se ...
Přejít na článek


Dětský den s karnevalem a soutěžemi

Letošní oslavy dětského dne proběhly z důvodů deště v prostorách mateřské školy. Dětem to však vůbec nevadilo - užily si ...
Přejít na článek


Akce pěveckého sboru Svitaváček

Pěvecký sbor Svitaváček pod vedením Ludmily Bohdálkové měl v závěru školního roku napilno. Vystupoval hned na několika významných ...
Přejít na článek


Sportovní cyklovýlet A - pavilonu

Na již tradiční cyklovýlet se sportem a soutěžemi se moc těšily děti i rodiče z A - pavilonu. Hlavní náplní byly veselé sportovní ...
Přejít na článek