Cvičení v tělocvičně

 

V rámci pohybové výchovy a výchovy ke zdravému životnímu stylu cvičí naši předškoláčci pravidelně v tělocvičně ZŠ Felberova. Využívají rozmanité pomůcky a sportovní nářadí.