Školní výlet A - pavilon - hrad Svojanov

 

Děti z A - pavilonu jely na školní výlet na hrad Svojanov. Po hradu je provázel rytíž a zámecká paní v kostýmech. Dětem se věku uzpůsobená, pohádková prohlídka moc líbila.