Školní rok 2018 - 2019

 

Závěrečná besídka třídy Broučků

Se školním rokem se slavnostně rozloučily děti ze třídy Broučků. Veselé tvořivé  odpoledne plné písniček zakončila sladká ...
Přejít na článek


Posezení u zmrzliny - sladká tečka za školním rokem

Posezení u zmrzliny je ta správná sladká tečka za školním rokem. HURÁ, prázdniny!


Sportovně - cyklistické odpoledne A - pavilon

Tradičně se se školním rokem rozloučily děti z A pavilonu. Se svými rodiči a sourozenci se zúčastnily sportovně - cyklistického ...
Přejít na článek


Veselý červen u Broučků

Pestrý program měly děti ze třídy Broučků. Stejně jako děti z celé školky si užily mimo jiné karneval a ukázku práce Policie. ...
Přejít na článek


Školní výlet C pavilonu za pokladem do Litomyšle

Dětičky z C - pavilonu Broučci a Berušky se vydaly na školní výlet do Litomyšle, kde na ně čekal zámecký poklad.


Šerpování předškoláků

Školní rok skončil slavnostně pro předškoláčky. Již tradičního šerpování se zúčastnily celé rodiny. Tak tedy pá, pá, jdem mami, ...
Přejít na článek


Výprava předškoláků do vodárenského lesa

Krásného přírodního okolí využíváme často k vycházkám. Starší děti se vydaly na celodenní akci - výpravu do vodárenského lesa. ...
Přejít na článek


Venkovní výuka na zahradě MŠ

Letní počasí umožňuje přesunout část činností do prostoru zahrady. Děti z B - horní si venku zdramatizovaly pohádku O veliké řepě. ...
Přejít na článek


Sportovní dopoledne s Volejbalem Svitavy

Pod taktovkou svitavského volejbalového klubu proběhlo pro předškoláčky sportovní dopoledne. Děti si vyzkoušely různé sportovní ...
Přejít na článek


Experimentování s vodou, vodní svět

Ekologická zahrada rozvíjí u dětí všechny smysly. Podporuje též pokusy a experimenty. Horké letní dny přímo vybízejí prozkoumat ...
Přejít na článek


Ukončení celoročního projektu Cvičíme se zvířátky

  Celoroční projekt pro předškoláky ,,Svět nekončí zavrátky, cvičíme se zvířátky“  byl s koncem školního roku ...
Přejít na článek


Ukázková hodina tanečního kroužku

Děti z tanečního kroužku předvedly svým rodičům, co se naučily za celý rok. 


Výprava do parku a k Městskému úřadu

V rámci poznávání rodného města se starší děti vydaly na výpravu do městského parku. Seznamovaly se s přírodou a stromy v této ...
Přejít na článek


Oslava dne dětí s karnevalem a zahradní slavností

Krásnou akcí pro celou rodinu byla zahradní slavnost s karnevalem, pořádaná ke Dni dětí. Děti si užily průvod masek, diskotéku a ...
Přejít na článek


Vystoupení Svitaváčku pro maminky i seniory

Jedno vystoupení za druhým má v těchto dnech pěvecký sbor Svitaváček. Pod vedením Ludmily Juzové sklidil veliké ovace při vystoupení ...
Přejít na článek


Dopravní hřiště

Zásady bezpečnosti v silničním provozu si procvičili na dopravním hřišti naši předškoláci. Cestou zpět děti poznávaly park Jana ...
Přejít na článek


Preventivní program - ukázka policejní techniky, ukázka činnosti policejních psů

V rámci preventivního programu, který má za úkol potírat  sociálně patologické jevy, se děti z naší školky seznamují s ...
Přejít na článek


Školní výlet B - pavilonu - zámek Litomyšl

Děti z B - pavilonu se na školní výlet vydaly do Litomyšle. Prošly si krásné zahrady a nadšené byly z prohlídky zámku. Zajímavosti o ...
Přejít na článek


Školní výlet A - pavilon - hrad Svojanov

Děti z A - pavilonu jely na školní výlet na hrad Svojanov. Po hradu je provázel rytíž a zámecká paní v kostýmech. Dětem se věku ...
Přejít na článek


Zkoumání přírody, experimentování

Zkoumání přírody patří mezi časté činnosti starších dětí. K experimentování používají předškoláci nejen nejmodernější ...
Přejít na článek


Den rodiny - péče o miminko

Prorodinné a prosociální aktivity jsou v naší škole důležitou součástí školního vzdělávacího programu. V květnu, v období ...
Přejít na článek


Čarodějnické dopoledne

Celoškolní akci - oslavu čarodějnic s maskami, diskotékou a soutěžemi si užily malé čarodějnice a čarodějové z naší školky.


Sportovní hry mateřských škol - 3.místo

Naši předškoláci získali třetí místo a bronzovou medaili na sportovních hrách mateřských škol. Gratulujeme!


Knihovna - předškoláci - rozvoj předčtenářské gramotnosti

Třída starších dětí  navštívily městskou knihovnu ve Svitavách, kde si prohlédly celou knihovnu, čtenářské koutky i velké ...
Přejít na článek


Děti učí děti - spolupráce se ZŠ Sokolovská - naše tělo

V rámci projektu děti učí děti se děti ze třídy B - horní seznámily s lidským tělem i se zásadami první pomoci. Velký dík patří ...
Přejít na článek


Barevný den

Třída Broučků si parádně užila barevné velikonoční dopoledne. Barevná trička, zábavné úkoly a veselé písničky - to vše na malé ...
Přejít na článek


Hledání velikonočního zajíčka

Běžel tudy zajíček....ano, běžel na zahradě naší školky. A schoval zde i velikonoční poklad, který naše dětičky po splnění ...
Přejít na článek


Zelený den - slavíme Zelený čtvrtek

Velikonoční oslavy jsou v plném proudu. Ani děti z naší mateřinky nezůstávají pozadu. Někdo hledal na zahradě velikonoční poklad, ...
Přejít na článek


Příprava na školu - na návštěvě v 1. třídě

V rámci bezproblémového přechodu z mateřské školy na školu základní se naši předškoláci seznamují s prostředím základní školy. ...
Přejít na článek


Vystoupení pěveckého sboru Svitaváček ve Fabrice

Pěvecký sbor Svitaváček pod vedením sbormistryně Ludmily Juzové vystoupil ve Fabrice na schůzi SPCCH. Odměnou byla dětem nejan sladká ...
Přejít na článek


Odloučené pracoviště Úvoz - ekologická zahrada, sportování

Odloučené pracoviště Úvoz disponuje krásnou zahradou vybavenou herními i ekologickými prvky. Starší děti z naší školky využily tuto ...
Přejít na článek


Jarní ekologické aktivity - zkoumání, sázení a nákup rostlinek

Každé jaro děti v naší ekologicky profilované mateřince prožijí spoustu dobrodružství s obyčejnými semínky a rostlinkami. Děti si ...
Přejít na článek


Jarní ozdravná kůra v solné jeskyni - haloterapie

Děti z ozdravného pavilonu chodí pravidelně každé jaro na terapeutickou kůru do solné jeskyně. Opakované návštěvy v kouzelném ...
Přejít na článek


Sluneční paprsky lákají děti ven

Sluneční paprsky lákají ven děti z naší školičky. Využívají k tomu jak prostředí školní zahrady, tak okolí krásného ...
Přejít na článek


Jarní hrátky u broučků v CH

Jarní nálada inspirovala Broučky ze třídy C - horní k veselému tvoření, hrám, cičení i tanečkům.


Výstava výrobků z odpadového materiálu aneb recyklohrátky

V úterý 12.3. byla otevřena pro rodiče s dětmi ve spojovací chodbě mateřské školy výstava výrobků z odpadového ...
Přejít na článek


Dopoledne v muzeu - Alois Petrus – řezbář, výtvarník, sběratel

Tvořivé dopoledne v muzeu prožili naši předškoláci. Zúčastnili se výstavy řezbáře Aloise Petruse. V loňském roce ...
Přejít na článek


Návštěva učitelů ze Slovenska - Erasmus +

Do přínosného projektu Erasmus + je zapojena i naše mateřská škola. Program zajišťuje vzájemné návštěvy a sdílení zkušeností ...
Přejít na článek


Cvičení v tělocvičně ZŠ Felberova

V rámci spolupráce se ZŠ Felberova a plnění školního vzdělávacího programu -,, .....zdravé tělo, denně by se hýbat mělo" ...
Přejít na článek


Prožitkové učení - činnosti v keramické dílně

Díky výborné spolupráci se ZŠ Felberova mohli předškoláci navštívit keramickou dílnu. Děti si vyzkoušely a prožily práci ...
Přejít na článek


Polytechnické činnosti

Starší děti se věnují polytechnické výchově velmi často. A téma povolání k této činnosti přímo vybízí. Předškoláci s ...
Přejít na článek


Prožitkové učení - pekař peče housky...

Ve známém říkadle se zpívá - pekař peče housky....nejmladší děti ze třídy A - dolní se v rámci prožitkového učení k tématu ...
Přejít na článek


Slavíme masopust

Masopustní rej s maskami, soutěžemi a diskotékou ovládl pavilon C. Zapojily se obě třídy nejmladších dětí - berušky i broučci.


Srdíčkový den aneb slavíme Valentýna

Prosociální výchova, přátelské vztahy mezi dětmi i dospělými - to jsou důležitá témata v našem ŠVP. Proto jsme s dětmi pojali ...
Přejít na článek


Když děti učí děti - spolupráce se ZŠ Sokolovská

Badatelského dopoledne -  to je  program plný pokusů a experimentů, které si pro mladší kamarády připravují v rámci projektu ...
Přejít na článek


Vítejte v ledovém království

V ledové království se proměnily třídy u nejmladších dětí v pavilonu C. Děti si celý týden hrály na ledové království, ...
Přejít na článek


Beseda o zdravé výživě - zdravá pětka

Výukovým programem „Zdravá 5“ z Nadačního fondu Albert se děti z naší mateřské školy seznámily se zásadami správné výživy a ...
Přejít na článek


Canisterapie aneb ahoj pejsku

Děti z naší školičky zase mají o zkušenost více. V rámci prožitkového učení a ekolgické výchovy se seznámily se zásadami kontaktu ...
Přejít na článek


Sněhuláček panáček

Děti z naší školky využily přívalů sněhu ke sněhuláckému týdnu. Sněhuláci se objevili nejen na zahradě, ale i ve výtvarných a ...
Přejít na článek


My tři králové jdeme k vám....

Nejmladší děti z C - pavilonu si 6. ledna připomněly tradici Tří králů. Seznámily se s jejich jmény, s jejich poselstvím a s tím, co ...
Přejít na článek


Zimní hrátky na zahradě MŠ

Dětičky z naší školky využili přírodní zahradu k zimním hrátkám. Věnovaly se nejen sportování, a tvoření nebo stavbě ...
Přejít na článek


Tvořivý prosinec v B - horní

Kouzelný předvánoční čas prožily i děti ze řídy B - horní. Předvedly rodičům pásmo písní a vánočních básní, vytvořily si s ...
Přejít na článek


Adventní těšení, Mikulášská a výtvarná dílna v B - dolní

Starší dětičky ze třídy  - B - dolní si krásně vyzdobily třídu na Mikulášské posezení a výtvarnou dílnu s rodiči.


Berušky z C - dolní slaví Mikuláše a čerta

Nejmladší berušky ze třídy  C - dolní si užily čertovský den. Děti si připravily čertovskou dobrotku a zatančily si s ...
Přejít na článek


Adventní vystoupení pěveckého sboru Svitaváček

Starší děti z pěveckého sboru Svitaváček, pod vedením Ludmily Juzové zpříjemnily adventní neděli návštěvníkům akce Vánoce ve ...
Přejít na článek


Zkoumání vlastností sněhu

Všimli jste si, že napadl první sníh? Děti v áčku ano a hned zrána jej pořádně prozkoumaly. Povedlo se jhim dokonce sněhové cukroví ...
Přejít na článek


Prožitkové učení - pečeme cukroví

Pečení cukroví patří mezi oblíbené adventní aktivity. Děti si samy vyzkoušely, jak se z mouky a ostatních přísad stane voňavá ...
Přejít na článek


Mikulášská besídka s tvořivou dílnou a nadílkou - A - pavilon

Děti z A - pavilonu udělaly radost svým rodičům i prarodičům. Připravili si pro ně vánoční besídku, kde se představili malí ...
Přejít na článek


Čertovské pečení v B dolní

Jak chutná čertovské cukroví? To již vědí děti ze třídy B dolní, které si čertovské a andělské cukroví samy upekly ve školce.


Cesta za pokladem hodného ducha naší školní zahrady

Podzimní cestičkou za pokladem hodného ducha, který bydlí na naší školní zahradě se vydaly mladší děti. Cestou plnily různé ...
Přejít na článek


Dýňový lampionový průvod

Ve veselý a přesto strašidelný zámek se proměnily prostory školky a celé zahrady. Nejprve se dětičky  v maskách, ve společnosti ...
Přejít na článek


Návštěva dětského oddělení v nemocnici, návštěva lékárny, péče o zoubky - výchova ke zdravému životnímu stylu

Starší děti z pavilonu B navštívily v rámci zdravotně - preventivní výchovy a činností ve vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo ...
Přejít na článek


Výprava do Parku patriotů a Vodárenského lesa - BH

Neobvykle teplý podzim umožňuje venkovní ekologické aktivity. Starší děti z BH se vydaly prozkoumat  park Patriotů a Vodárenský ...
Přejít na článek


Beseda s myslivcem panem Karlem Lidmilou

O životě lesní zvěře, o její ochraně a možnostech pomoci v zimním období přišel s dětmi pobesedovat na slovo vzatý odborník - ...
Přejít na článek


Veselý halloween

Podzimní dny našim dětem rozjasňují dýňové a halloveenské oslavy. Třídy a celá školka se postupně zdobí dýněmi, světýlky, ...
Přejít na článek


Oslava 100. výročí české státnosti - zpívání pod lípou

Pod symbolem české země -pod lípou se sešly u příležitosti 100. výročí republiky děti z naší školky. Poslechly si prezidentskou ...
Přejít na článek


Podzimní vycházky na stadion - BH

Že jsou děti ze třídy BH sportovně zdatné není pochyb. I proto jim tak svědčí pohybové aktivity na svitavském stadionu.


Oslava Dne stromů

  V naší ekologicky profilované mateřské škole slavíme každoročně 20. října Den stromů. Hlavní činnosti se odehrávají ...
Přejít na článek


Děti tvoří mandalu

Tvoření mandaly z přírodnin velmi zaujalo starší děti. Děti nejenom poznávaly plody podzimu, ale činnost s mandalovým kruhem rozvíjela ...
Přejít na článek


Taneční kroužek ve spolupráci s taneční školou Scarlett

V měsíci říjnu zahájil činnost taneční kroužek ve spolupráci s taneční školou Scarlett.


Výstava v MŠ - zvířátka kolem nás

Díky výstavě na zahradě MŠ již naše děti vědí, jak vypadá jezevec a lišky, jak vidí orel a jak hebké peří má čáp. Obdivovaly i ...
Přejít na článek


Podzimní hrátky na zahradě u nejmenších Berušek

Teplé podzimní počasí využívají naplno i nejmladší děti z CD - Berušky. Venku si nejen hrají na písku a sportují, ale přenášejí ...
Přejít na článek


Barevný podzim v BD

Krásné teplé dny si užívají starší děti ze třídy BD. Půjdete s nimi na houby?


Ovoce a zelenina - zdravé mlsání u Berušek

I nejmladší Berušky z CD již vědí, že ovoce a zeleninka jsou zdravé potraviny. Děti si samy vyrobily ovocné špízy a zeleninový ...
Přejít na článek


Ovocný a zeleninový den - experimentování, zkoumání a ochutnáván

Ovocné a zeleninové dny děti z naší školičky milují. Aby ne, vždy je čeká den plný zajímavých činností. Děti ovoce a zeleninu ...
Přejít na článek


Plnění ozdravného programu - ozdravná flétna

Ozdravná flétnička je u dětí velmi pblíbená. Je součástí ozdravného programu, určeného pro dcěti s respiračními problémy, ...
Přejít na článek


Pestrý podzim u předškoláků - BH

Pestrý podzim si užívají i starší děti z BH. Hrají si, cvičí, tvoří a sportují na zahradě  školky.


Modrý den

V hejno modrásků se proměnily děti z áčka.V rámci barevného týdne si užívaly modrý den s tvořením, soutěžemi a diskotékou.Jaký ...
Přejít na článek


Plavání

Druhý týden v září byl zahájen kroužek plavání pro přihlášené starší děti.


Sportování na zahradě

Sportovní aktivity jsou důležitou součástí dne v mateřské škole. Za příznivého počasí jsou přenášeny na zahradu, která je hojně ...
Přejít na článek


Naše školka príma je....B - dolní

Seznámení s novým školním rokem a s novou třídou mají za sebou starší děti z B - dolní. Všichni si již stihli zacvičit s padákem a ...
Přejít na článek


Využití školní zahrady - hry dětí, relaxace, zkoumání

Krásná školní zahrada je využita celoročně. Nejlepší vyžití však poskytuje v teplých dnech. Děti mají k dispozici domeček, ...
Přejít na článek


Plnění ozdravného programu - cvičení s fyzioterapeutkou A - pavilon

S novým školním rokem začalo v A - pavilonu i pravidelné rehabilitační cvičení, které je součástí dlouhodobého projektu Ozdravný ...
Přejít na článek


Využití zahrady v EKO stylu - pěstování, zkoumání

Krásná nová zahrada v ekologickém stylu přímo láká k experimentování a pěstování. Každá třída se celoročně stará o záhonek. ...
Přejít na článek