Beseda s myslivcem panem Karlem Lidmilou

 

O životě lesní zvěře, o její ochraně a možnostech pomoci v zimním období přišel s dětmi pobesedovat na slovo vzatý odborník - myslivec pan Karel Lidmila. Přinesl s sebou na ukázku vycpaná zvířata, parůžky a spoustu obrázků. Děti měly příležitost si vycpaniny bezpečně osahat a seznámit se s detaily zvířecích těl. Dalším úkolem bylo skládání obrázků divokých zvířat, což děti též zvládly na jedničku. Odměnou jim byly dárečků od firmy Lesy ČR. 

Závěrem děti předaly myslivcům kaštany a žaludy, které společně pro zvířátka nasbíraly.

Vedení školy děkuje zkušenému odborníkovi, který si ve svém volnu udělal čas na besedu s dětmi a zaujal je milým vyprávěním a zajímavými poznatky.