Oslava 100. výročí české státnosti - zpívání pod lípou

 

Pod symbolem české země -pod lípou se sešly u příležitosti 100. výročí republiky děti z naší školky. Poslechly si prezidentskou fanfáru a hymnu naší vlasti. Zazpívaly společně písničku Tady jsme se narodili, tady spolu žijeme..., zatančily si pod lípou o objetím čerpaly ze slavnostně ozdobeného stromu energii. 

Aktivitě předcházely tvořivé činnosti na třídách - děti vyráběly vlaječky a fáborky v barvách trikolóry, kreslily lipové listy, sestavovaly státní znak a získávaly vědomosti o naší vlasti. 

Po slavnostním zpívání pod lípou si děti prohlédly interaktivní výstavu ke 100. výročí republiky, kterou jsme nazvali Tady jsem doma. 

Na této výstavě se podílely děti se svými rodiči a každá ze tříd svým projektem. Děti se zde seznámily se symboly české země a s jejími prezidenty. Měly též příležitost prohlédnout  si krásy naší vlasti i Svitav konkrétně, prozkoumat české sklo,perník nebo dokonce korunovační klenoty.