Oslava dětského dne s karnevalem, slavnostním otevřením zahrady a výstavou k 760. výročí města

 

Školní zahrada ožila maškarním rejem 1.6. Součástí osolav Dne dětí bylo vystoupení pěveckého sboru Svitaváček, ukázka činností malých flétnistů z ozdravného pavilonu a ukázka aktivit kroužku Hejbánky. 

Ředitelka školy zárověň zahájila za přítomnosti zástupce zhotovitele provoz ekologické školní zahrady.

Součástí oslav byla i výstava pro rodiče k 760. výročí založení města Svitavy. Děti se svými učitelkami tvořily město Svitavy podle své fantazie.