Velký úspěch - vítězství ve sportovních hrách mateřských škol

 

Děti z naší mateřské školy dosáhly výrazného sportovního úspěchu. Pod vedením učitelky Petry Báčové zvítězily ve Sportovních hrách mateřských škol a postupují do Pardubic. Blahopřejeme!