Ukázka činnosti policie a policejních psů

 

Preventivní program je v naší mateřské škole velmi důležitý. V červnu se děti seznámily s činností policejních psovodů.Důležité poznatky získaly děti ohledně bezpečnosti - již vědí, jak se chovat při setkání s neznámým psem a dokonce při napadení psem. Všem psovodům patří náš dík.