Naše tělo

 

Ve všech třídách probíhá plnění klíčových kompetencí  -  dítě a jeho tělo. Děti se seznamují s lidským tělem ve zdraví i v nemoci i  se zásadami první pomoci. Velký důraz klademe na výchovu k zdravému životnímu stylu.