Mateřská škola Svitavy,Větrná 11

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele uzavřena v měsíci srpnu 2020.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V úterý 21. 4. 2020 od 15 00 hodin proběhne v Mateřské škole Svitavy, Větrná 11

Den otevřených dveří.

 

Akce je určena především pro nové rodiče, kteří se přijdou se svými potomky – našimi budoucími žáčky - seznámit se zařízením a chodem školy. 

Zaměstnanci školy uvítají návštěvníky v jednotlivých třídách, seznámí je s našimi školními aktivitami, projekty i kroužky a zodpovědí i případné dotazy. Děti se zatím mohou rozeběhnout k připraveným hračkám a nenásilnou formou se seznámit s prostředím školy.

Škola se může pochlubit ekologickou profilací a výbornými podmínkami pro vzdělávání dvouletých dětí, pro které poskytuje adaptační program. Specialitou této mateřské školy je také velmi kladně hodnocený Ozdravný program, který poskytuje podporu dětem s různými zdravotními problémy, alergiemi a dietami.

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

SE KONÁ V MULTIFUNKČNÍM CENTRU FABRIKA SVITAVY

V ÚTERÝ 5.5.2020 OD 13 00 - 17 00 HODIN.

Rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte u zápisu předloží:

 

  • rodný list dítěte
  • svůj platný doklad (občanský průkaz nebo pas), ověřující jejich totožnost
  • vyplněnou přihlášku do MŠ  - OBDRŽÍTE a vyplníte NA MÍSTĚ
  • potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, že je dítě řádně a plně očkováno a po zdravotní stránce schopno nastoupit do MŠ (vydané max. 1  měsíc před zápisem) – tiskopis je na druhé straně EVIDENČNÍHO LISTU – ten je ke stažení na stránkách mateřské školy
  • vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením
  • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)
  • cizinci potvrzení o trvalém pobytu

 

 

 

- PODÍVEJTE SE DO KATEGORIE TŘÍDY -

JSOU ZDE NAHRÁNY  VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY

Základní informace o mateřské škole, pracoviště Svitavy, Větrná 11

Naše mateřská škola se nachází v centru stále se rozrůstající bytové zástavby. V těsné blízkosti je postavena ZŠ, se kterou udržujeme dobré kontakty a přechod do ní pak není pro děti velkým problémem.

Škola má celkem 4 pavilony. Ve třech z nich je umístěno 6 tříd, poslední pavilon je určen pro prostory školní jídelny a zázemí provozním pracovníkům.

Okolo školy je velká zahrada s pískovišti, kde mají děti k dispozici krásné dětské hřiště. Školní zahrada rozkvetla barevnými prolézačkami, houpačkami a dalšími dřevěnými prvky k hrám i rozvoji motoriky dětí. Sportoviště bylo vybudováno díky Městu Svitavy a Nadaci ČEZ - Oranžová hřiště. V roce 2015byla otevřena nová školní zahrada v EKO stylu -za pomoci Operačního programu Životní prostředí  podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách.

 Plánované akce školy a jednotlivých tříd 2019 - 2020 - SLEDUJTE

BŘEZEN 2020 CELOŠKOLNÍ AKCE A AKTIVITY 12.3. 2020 - HASTRMANOVO JARO - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V MŠ 23.3.2020 KAMARÁD ...
Přejít na článekOzdravný program

Máte často nemocné dítě? Opakují se mu často respirační infekty? Doporučila vám dětská lékařka rehabilitaci nohou ...
Přejít na článek

Informace pro rodiče

Žádáme rodiče, aby veškeré informace týkající se plateb stravného a školného směřovali na paní účetní, nikoli na ředitelství ...
Přejít na článek


Třídy

Škola má celkem 4 pavilony. Ve třech z nich je umístěno 6 tříd s kapacit ou 168 dětí, poslední pavilon je určen pro prostory školní ...
Přejít na článek


Kroužky

Nad rámec výchovně vzdělávacího programu se děti mohou realizovat v těchto kroužcích: výtvarném, pohybově - sportovním,kroužku ...
Přejít na článekKontakt

Mateřská škola Svitavy Větrná 655/11 568 02 Svitavy, Lány IČO 70993076 telefon: 736 629 430 statutární zástupce ředitelka ...
Přejít na článek


Nabídka volných míst pro zdravotně oslabené děti - školní rok 2020 - 2021

Máte často nemocné dítě? Opakují se mu často respirační infekty? Doporučila vám dětská lékařka rehabilitaci nohou nebo ...
Přejít na článek


Projekty školy

Projekty školy   Celoškolní celoroční ekologický projekt „Náš dub“ a na téma EVVO jsme zpracovali projekt - „Zahrada ...
Přejít na článek