Mámo a táto!

Mámo a táto, umožni mi zdravý vstup do MŠ

 

 1. Neměj strach, když se od tebe odloučím a nemluv o tom přede mnou.
 2. Nechej mně samostatně:

-          jíst

-          oblékat se

-          pomoz mi až tehdy, je-li to potřeba

-          veď mně k pořádku

 

 1. Do školky chodím za zábavou a hrou, ne za trest.
 2. Seznam mně s novým prostředím, kamarády a dospělými osobami v MŠ. nejdříve za tvé přítomnosti, později dle domluvy s učitelkou.
 3. Jsem-li nemocen, patřím do postýlky.
 4. Pomůže mi, když si přinesu z domova plyšového kamaráda.
 5. Nechávej mně ve školce jen nezbytně nutnou dobu, v práci také nejsi déle než 8 hodin.
 6. Při odchodu do třídy se semnou rozluč srdečně, ale krátce.
 7. Je-li nějaký problém, upozorni učitelku.
 8. Neklaď na mne nepřiměřené požadavky, ubližuje mi to.
 9. Máš-li čas a chuť, pobuď se mnou při jakékoliv činnosti během dne.
 10. Pokud se mi stane, že nestihnu nebo neudržím své hygienické potřeby, nezlob se na mne, příště si dám určitě větší pozor. Mám ve skříňce náhradní prádlo.
 11. K navození dobrých vztahů přispívá, najdeš-li si čas a zúčastníš se semnou všech školkou nabízejících akcí.