INFORMACE PRO RODIČE

Mateřská škola usiluje o maximální spolupráci s rodinou dítěte. Pedagogové se snaží o navázání vztahu vzájemné důvěry, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění. Naším záměrem je především vytvořit takový vztah s rodiči, který je motivuje ke spolupráci na základě partnerství. Mateřská škola se snaží pravidelně a dostatečně informovat rodiče o veškerém dění. Rodiče, projeví-li zájem, se mohou podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů a napomáhat řešení vzniklých problému apod.. Rodiče se mohou kdykoliv účastnit aktivit jednotlivých tříd, přispět k jejich obohacení či sledovat své dítě během denního programu mateřské školy.

Pedagogové rodiče citlivě a pravidelně informují o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči na společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Podle zájmu a požadavku rodičů poskytují poradenský servis, doporučují vhodnou odbornou literaturu, popř. návštěvu psychologa, logopeda a dalších odborníků na základě průběžně prováděné diagnostiky dítěte. Mateřská škola pořádá společné akce pro rodiče a jejich dětí - vánoční besídka, besídka pro maminky, vystoupení dětí na veřejnosti za účasti rodičů, zájezd na divadelní představení apod. (viz příloha Rozpis jednotlivých akcí MŠ). Snaží se zapojit rodiče do příprav společných akcí a využít při této příležitosti jejich možnosti. Záměrem mateřské školy je navázat spolupráci s rodinou dítěte ještě před jeho vstupem do mateřské školy, a to prostřednictvím neformálních setkání pro maminky na mateřské dovolené (1x za čtrnáct dnů), kde se děti i rodiče seznamují s prostředím školy a navazují zde prvotní vztahy s pedagogy.


Ke stažení

V této sekci naleznete materiály ke stažení    Vyjádření lékaře  Kritéria k přijímání ...
Přejít na článek


Adaptace na školku? aneb Každé dítě je jiné!

Obsah 1. Úvod 2. Adaptace na mateřskou školu 3. Výhody poskytované mateřskými školami rodičům ...
Přejít na článek


Mámo a táto!

Mámo a táto, umožni mi zdravý vstup do MŠ   Neměj strach, když se od tebe odloučím a nemluv o tom přede ...
Přejít na článek


Uzavření MŠ

MŠ bude v rove 2022/2023 uzavřena: - ve státní svátky - v době vánočních prázdnin (23. 12. 2022 - 2. 1. 2023) - letní ...
Přejít na článek


Spolek rodičů a přátel MŠ

IČO: 11658673 Předseda: Jiří Staněk Hospodář: Jan Šmída Zapisovatel: Veronika ...
Přejít na článek