Projekty v rámci MŠ

„Areál mateřské školy tvoří patrová budova mateřské školy a rozlehlá zahrada. Zahrada ježí v jihozápadní části areálu, má i terénní nerovnosti včetně prudkého kopce. Areál mateřské školy je situován u frekventované hlavní silnice I/43. Nedaleko za budovou vede železniční trať Česká Třebová - Brno, která je rovněž silně zatížená provozem. Proto je jako první krok provedeno vysázení živého plotu kolem zahrady v místě stávajícího drátěného plotu. Betonový plot, který je u hlavní silnice, je ozeleněn neopadavým břečťanem. Plot slouží jako odhlučnění od hlavní silnice i od železnice. Zároveň chrání část zahrady před poryvy větru z pole za areálem mateřské školy. Nevyhovující, polorozpadlý zděný plot mezi dvorem a zahradou mateřské školy je zbourán a do dvora MŠ je postavena multifunkční sestava. Jsou tak využity i dosud nepoužívané prostory. Na jižní straně budovy jsou dvě pískoviště a další prvky jako lezecká sestava, balanční prvek, houpací hnízdo, prohazovací figury. Dále je vybudován altán, který bude sloužit jako venkovní učebna, mlžící kámen na hry s vodou a otužování dětí a také smyslový chodník. Kolem velkého stromu je nainstalována lavice, která slouží jako odpočinková zóna. U budovy je umístěno pítko. Prudký svah před hlavním vchodem do budovy mateřské školy je využit pro terénní šikmou rampu a terénní skluzavku s podestou. Jižní část zahrady je využita pro ptačí koutek a jezírko s rybičkami, v severní části je potom zvýšená bylinková a ovocná zahrádka. Ve spodní části zahrady pod svahem je vytvořeno iglú z vrbových proutků a labyrint ze živého plotu. Zahrada je doplněna o zvonkohru z bambusu a hmatový plůtek. Okraj svahu je v zimě určen pro bobování.“

 

Projekt spolufinancován Evropskou unií

Název projektu: Rozvoj MŠ Svitavy - Lány  

Reg. č. : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003961

Výše podpory: 368 388 Kč        

Datum zahájení projektu: 01. 05. 2017                                                                      

Předpokládaný datum ukončení projektu:30.04.2019                                                               

Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj následujících témat: personální podpora pro dvouleté děti, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči.

Vybrané aktivity:

Chůva – personální podpora MŠ                                                                                        

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ                                                     

Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Vzdělávání bude probíhat v následujících oblastech: čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ       

lem aktivit je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ                                                               

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v MŠ.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 – čtenářská pregramotnost              

Cílem aktivity je podpořit profesní růst ped. pracovníků v oblasti čtenářské pregramotnosti.

Připojené soubory ke stažení: