Informace pro rodiče

 

Žádáme rodiče, aby veškeré informace týkající se plateb stravného a školného směřovali na paní účetní, nikoli na ředitelství školy. Děkujeme.


Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce.

ČÍSLO ÚČTU 181384727/0300

V.S. prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte

Úplata

Úplata činí 400,- Kč měsíčně.
Ve výjimečných případech po individuálním posouzení 260,- Kč.

Úplatu neplatí děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tedy ani děti s odkladem školní docházky.

 

!!!UPOZORNĚNÍ!!!!

Od 1. 5. 2019 dochází k navíšení stravného z důvodu nárustu cen potravin a stále se zvyšujícího důrazu na kvalitu školního stravování.

 

!!Platby za úplatu i stravné hradíte na účet školy, popř. v hotovosti u vedoucí stravování!!

Platba musí proběhnout nejpozději do 15. dne stávajícího měsíce ve výši:

Předškoláci (ve školním roce 2018/2019 dovrší věku 6 let) - 950,-Kč

Děti 7 leté (ve školním roce 2018/2019 dovrší věku 7 let) - 1000,-Kč

Ostatní děti - 1.350,-Kč (950,- stravné + 400,- školné)

 

Číslo účtu:   181384727/0300

Variabilní symbol: prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte


Školní řád

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí (rodičů) a pověřených osob v Mateřské ...
Přejít na článek


Režim dne

6,00 - 9,45: volné aktivity dle volby dětí svačina zdravotně preventivní pohybové aktivity didakticky cílené ...
Přejít na článek


Zaměření MŠ

Hlavním zaměřením naší MŠ je: Rozvíjet u dětí fyzické, psychické a sociální schopnosti, naučit děti samostatně myslet a ...
Přejít na článek


Formuláře ke stažení

Důležité dokumenty ke stažení:


Telefonní čísla

Každá třída má svůj mobilní telefon a číslo: 1. třída (malé děti) -   733 143 146 2. třída (předškoláci) ...
Přejít na článek