Aktivity MŠ

 • výuka anglického jazyka
 • taneční kroužek 
 • plavecký výcvik
 • aplikace uvolňovacích grafomotorických cviků
 • logopedická péče - v prostorách MŠ lze využít služeb speciálního pedagoga - logopeda Mgr. Lenky Novotné (SPC Bystré)
 • drakiáda
 • podzimní slavnosti
 • návštěva čerta a Mikuláše
 • tvořivé velikonoční a vánoční dílny s rodiči
 • vánoční posezení s rodiči
 • vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
 • vystoupení dětí v Centru denních služeb pro seniory - Světlanka
 • masopust
 • čarodějnický rej
 • školní výlety
 • noční školka
 • besedy s policií a hasiči
 • adaptační pobyty dětí
 • nakouknutí do MŠ
 • oslava Dne matek, Dne rodiny a Dne dětí
 • vycházky k rybníku s rodiči
 • zahradní slavnost - rozloučení s předškoláky
 • návštěva kulturních akcí ve Fabrice
 • spolupráce téměř se všemi ZŠ ve Svitavách a se Speciální ZŠ Svitavy
 • spolupráce s Klubem rodičů při MŠ
 • nabídka odborné literatury
 • informace o činnosti školy v regionálním deníku
 • sběr pomerančové kůry
 • sběr plastových víček
 • charitativní sbírky - Fondd Sidus, Světluška
 • kroužek Předškoláček
 • sportovní hry
 • kroužek Keramika