Režim dne

6,00 - 9,45:

  • volné hry dětí
  • svačina
  • didakticky cílené činnosti
  • tělovýchovné chvilky

 

9,45 - 11,30:

  • pobyt venku

 

11,30 - 12,15:

  • oběd

 

12,15 - 13,45:

  • odpočinek

 

13,45 - 16,00:

  • odpolední aktivity