Režim dne

6,00 - 9,45:

  • volné aktivity dle volby dětí
  • svačina
  • zdravotně preventivní pohybové aktivity
  • didakticky cílené činnosti

 

9,45 - 11,30:

  • pobyt venku

 

11,30 - 12,15:

  • hygiena, oběd

 

12,15 - 13,45:

  • literární chvilka, odpočinek, klidové činnosti

 

13,45 - 16,00:

  • svačina, odpolední zájmové aktivity a didaktické činnosti