Zaměření MŠ

Hlavním zaměřením naší MŠ je:

  • Rozvíjet u dětí fyzické, psychické a sociální schopnosti, naučit děti samostatně myslet a mít svůj názor, který je důležitý pro celý další život dítěte.
  • Naučit je základní dovednosti a schopnosti, naučit je zdravě prosazovat svou individualitu a uspokojovat přání, potřeby a pocity dětí různých věkových skupin.
  • Naučit děti přijmout mezi sebe i děti zdravotně oslabené a brát je jako plnohodnotné jedince.
  • Usilovat o to, aby první krůčky dítěte byly na takovém základě, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností zdrojem dobrého základu pro další život.
  • Ve spolupráci celého kolektivu a rodičů vytvořit dětem citově příznivé prostředí pro jejich citový rozvoj.