Mateřská škola
Marie Majerové 13

Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 13

 

 

                                                                                                                                

Vážení rodiče,

i v tomto roce organizujeme v naší MŠ setkávání rodičů s dětmi, které se teprve připravují

na vstup do mateřské školy, nazvaná jako 

„Adaptační odpoledne pro rodiče s dětmi“

 

Odpoledne jsou koncipována jako postupná adaptace na prostředí a pobyt v mateřské škole v pozdějším období – děti si osvojují pravidla pro život v kolektivu, společně si hrají, zpívají, tancují, cvičí pod vedením zkušené paní učitelky.

 Rodiče získávají potřebné informace o podmínkách a provozu MŠ.

Pravidelná účast na těchto odpoledních zohledňuje přijetí dítěte do MŠ pro následující školní rok.

Schůzky budou probíhat ve třídě Žabiček každý sudý čtvrtek /tedy 1x za 14 dní/

v průběhu celého školního roku. Účast zdarma.

 

Začínáme ve čtvrtek 4.října 2018 od 15,00 do 16,00 hodin

 

 

Těšíme se na Vás.

 

 

 

Název projektu:  MŠ Svitavy, M.Majerové, 22  

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003773

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 383.780,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

 

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na matematickou pregramotnost, specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí, individualizaci vzdělávání, prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

 

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti matematické pregramotnosti.

 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 24 hodin.

 

 

 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

 

 

Individualizace vzdělávání v MŠ

Cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřské škole prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

 

 


O školce

Mateřská škola  se nachází v sídlištní zástavbě, v klidné lokalitě města. Areál školy tvoří tři budovy. Ve dvou ...
Přejít na článek


Informace pro rodiče

Mateřská škola usiluje o maximální spolupráci s rodinou dítěte. Pedagogové se snaží o navázání vztahu vzájemné důvěry, ...
Přejít na článek


Třídy

  Zelená třída - Žabičky: děti 2 - 5 leté     Červená třída - Berušky: děti 2 - 5 leté     Žlutá ...
Přejít na článekKontakt

Mateřská škola Svitavy Marie Majerové 13 568 02 Svitavy Mobil paní ředitelka: 604 304 721 Mobil Berušky: 774 850 567 Mobil ...
Přejít na článek


Virtuální prohlídky

Stránka se připravuje... :-)


Časopísky

  Září                               Říjen     ...
Přejít na článek


Jídelní lístek

Na čem si pochutnáváme? :-)Odpoledne pro maminky s dětmi

           Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 1910/13, 568 02 ...
Přejít na článekGDPR

  Prohlášení o ochraně osobních údajů   Pokud vaše děti navštěvují naši školu Mateřská škola  Svitavy, ...
Přejít na článek