Školní řád

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí (rodičů) a pověřených osob v Mateřské škole Svitavy, Větrná 11 a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy.

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb. (školským zákonem), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a její novelizací vyhláškou č. 43/2006 Sb., vyhláškou č. 214/2012 Sb - ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími normami, např. zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví - ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování - ve znění pozdějších předpisů.

Připojené soubory ke stažení: