Zaměření MŠ

Hlavním záměrem je dovést dítě na konci předškolního vzdělávání k tomu, aby v rozsahu svých osobních možností a předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a dosáhlo, co nejvyššího stupně kompetencí, které bude schopné uplatňovat v budoucím životě.Spojuje v sobě 5 navzájem se ovlivňujících interakčních oblastí – biologickou, psychologickou, interpersonální, kulturní a enviromentální.