Ozdravný program

Ozdravný program u nás funguje již od roku 1996 podle původního projektu Marie Grmelové, později byl přepracován podle zásad RVP.

Ačkoliv již poměrně dobře známe faktory, které ohrožují naše zdraví a zdraví našich dětí, staly se civilizační choroby celosvětovým problémem, který stále narůstá. Včasné rozpoznání nemoci, včasné zahájení léčby a důsledná prevence jsou začátkem.

„Základnou“ programu se stala obě oddělení pavilonu A. Při umístění jsou zohledňovány především děti s respiračními problémy, astmatici a alergici. Své místo zde mají i děti s různými zdravotními problémy jako jsou diety, ortopedické nebo neurologické problémy.

Vedle běžného výchovně-vzdělávacího programu je dětem poskytována i nadstandardní zdravotní péče:

 • rehabilitační cvičení s fyzioterapeutkou
 • rehabilitační cvičení s asistentkou
 • možnost použití biolampy
 • ozdravná flétna
 • dechová rehabilitace
 • ozdravný pobyt v solné jeskyni
 • vířivé masáže
 • stálá přítomnost zdravotní asistentky

 

Rehabilitační cvičení probíhá 2x týdně. Jednou pod vedením odborných rehabilitačních pracovnic, podruhé pod vedením odborné asistentky ze speciálního pavilonu.

Třídy jsou plně uzpůsobeny realizaci ozdravného programu. Jsou vybaveny čističkami vzduchu s ionizátory, dechovými a rehabilitačními pomůckami.

Díky spolupráci se SALVIÍ Svitavy máme zajištěnu ještě stálou přítomnost zdravotní asistentky.

Dětští a odborní lékaři kladně hodnotí:

 • zlepšení dechových funkcí
 • posílení dýchacích svalů a svalového korzetu
 • celkové posílení imunity a z toho vyplývající menší nemocnost