O školce

 

Přemýšlíte, kterou MŠ si vybrat? Přijďte k nám :-)

Jsme trojtřídní MŠ nedaleko Lačnova a nabízíme rozlehlé a moderně vybavené třídy. O děti tu pečuje plně kvalifikovaný personál, jehož posláním je dopřát dětem prostředí, ve kterém se cítí bezpečně, mezi přáteli, aby se do školky tešily :-) Vzdělávání probíhá v zrekonstruovaných třídách, jejichž prostory jsou více než velkorysé, a je vedeno moderní cestou díky programu „Začít spolu“. Jeho smyslem je dát dětem dostatek prostoru, aby si samy nacházely cestu, aby se nebály chybovat a samy toužily dojít k cíli, obohatit je o vědomosti, ale bez drilu a s ohledem na jejich potřeby a touhy. Děti zkoumají svět takový, jaký je, učí se nezávisle na sobě, spolu a od sebe navzájem. Právě proto je v naší MŠ upraven i režim dne: děti, které nevyžadují popolední spánek, si dopřejí relaxační chvilku a poté si přejdou k činnostem, které je aktuálně zajímají, avšak tak, aby nerušily ty, které spánek potřebují. Hravou formou se i takto dozvídají o rozmanitosti světa a lidí v něm, učí se respektu a ohleduplnosti.

Dalšími benefity jsou nedaleké diskgolfové hřiště, kde se děti mohou rozvíjet i v netradičních sportech, vlastní školní zahrada s multifunkčním vybavením, ovocným koutkem, odpočinkovými zónami a mlhovištěm pro horké dny, zájmové kroužky (zaměřené na výtvarné či hudební a pohybové činnosti či angličtinu) a doplňkové aktivity jako plavecký výcvik a v zimě lyžařský výcvik v Čenkovicích :-)

Těšíme se na spolupráci s Vámi! Zaměstnanci MŠ MajerovéCharakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP)

Školní vzdělávací program mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní ...
Přejít na článek


Zaměstnanci

  Ředitelka školy: Juklová Michaela, DiS. O Vaše děti pečují: Berušky: Juklová Michaela, DiS. - ředitelka ...
Přejít na článek


Podmínky vzdělávání

Věcné vybavení Třídy mateřské školy jsou optimálně řešeny z hlediska prostoru i účelu pro celodenní pobyt dětí.  ...
Přejít na článek


Školní řád

    Školní řád


Zařazování dětí do tříd

    Do třídy Berušek a Žabiček jsou zařazovány zpravidla děti  nejmladší, třídy jsou věkově smíšené a ...
Přejít na článek


Vzdělávání dětí

Způsob, jak můžeme co nejlépe rozvíjet potřebnou úroveň kompetencí, vidíme v přizpůsobení podmínek mateřské školy ...
Přejít na článek
Výroční zpráva

Výroční zpráva 2019 - 2020