Spolupráce

Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni, naší společnou snahou je zkvalitnění prostředí MŠ a jejího okolí. Rovněž zajišťuje prostředky na provoz školy, které čtvrtletně hodnotíme v účetní závěrce.

Dle potřeby spolupracujeme s odborníky a nabízíme vyšetření v oblasti logopedie. Na školu dochází z PPP ve Svitavách klinický logoped, který dítě vyšetří a rozhodne, zda má navštěvovat poradnu nebo stačí logopedická prevence v MŠ.Vše se děje s výslovným souhlasem rodičů.

Aktivně spolupracujeme se ZŠ Felberova, se kterou pořádáme společné akce jako např. podzimní lampionový průvod, dětský den, zápis, návštěvu první třídy a velikonoční výstavy. Děti předškolního věku navštěvují tělocvičnu na ZŠ Felberova.

Aktivně spolupracujeme se ZŠ Sokolovská - účast dětí na Dni Země a spolupráce v projektu Děti učí děti. Badatelská dopoledne jsou velmi oblíbená.

Každý rok se účastníme besedy v knihovně a vypůjčujeme si zde knihy a účastníme se výtvarných soutěží organizovaných knihovnou. To vše podporuje předčtenářskou gramotnost dětí.

Zajímavé jsou návštěvy příslušníků Policie ČR v MŠ nebo návštěvy dětí na služebně Policie a zajímavé ukázky výcviku služebních psů. Též spolupráce s dobrovolnými hasiči z Lánů je na výborné úrovni. To vše v rámci prečventivního programu.