Kniha je můj kamarád

 

KNIHA JE MŮJ KAMARÁD

 

Projekt KNIHA JE MŮJ KAMARÁD  vznikl na třídě Sluníčka potom , co jsme se společně s dětmi podíleli na naplňování cílů kampaně Celé Česko čte dětem. Uvědomili jsme si , jak obrovský význam má pravidelné čtení dětem pro jejich emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti.Práce s knihou učí dítě jazyku a myšlení , rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost . obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování .Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob , jak se může čtení stát pro dítě přitažlivým , či dokonce přitažlivějším než televize .

Činnosti , kterými plníme vytyčené cíle jsou velmi pestré – vedeme si Sluníčkový čtenářský deník , pořádáme výstavku knih , zveme rodiče a prarodiče na předčítání do školky , pravidelně čteme před odpoledním odpočinkem , každý měsíc navštěvujeme knihovnu.

 

Projekt je k nahlédnutí u učitelek na třídě Sluníčka.