NECHCI KAZY ŠKOLKA

NECHCI KAZY ŠKOLKA

 Do projektu Nechci kazy ŠKOLKA se naše mateřská škola zapojila proto, aby povznesla do popředí důležitost péče o ústní hygienu. V rámci tohoto projektu by naše mateřská škola ráda spolupracovala  s rodiči, kteří by byli, stejně jako pedagogové naší mateřské školy, proškoleni v oblasti zubní hygieny.
Hlavním cílem projektu v naší mateřské škole je naučit děti správně pečovat o svůj chrup už od nejútlejšího věku. Jelikož většinou nadšení dětí postupně upadá, proto by se zážitková školení pro děti naší mateřské školy opakovala každý rok, aby byly děti opět motivovány.
Pedagogové naší mateřské školy by se díky školení, pořádaným projektem Nechci kazy ŠKOLKA, stávali profesionály v oblasti ústní hygieny.

Nechci kazy ŠKOLKA je dlouhodobý projekt občanského sdružení Nechci kazy zaměřený na mateřské školy. V rámci projektu jsou děti a pedagogický sbor pravidelně školeni v oblasti zubní hygieny. Mateřské školy bojující proti zubnímu kazu nepečují jen o zuby ale hlavně o zdraví dětí.
Více informací o projektu NECHCI KAZY ŠKOLKA na:

http://www.nechcikazyskolka.cz/