Berušky

Berušky jsou třídou, kde i přes věkové rozdíly panují výborné kamarádské vztahy mezi mladšími a staršími dětmi. Třída je laděna do červena, stejně jako krovky berušky. Je uspořádaná a vybavována do center aktivit. Každé centrum tvoří systematicky vybrané pomůcky a prostorové uspořádání nábytku. Součástí třídy je umývárna vybavená sprchou, zrekonstruované sociální zařízení. V blízkosti třídy se nachází šatna, kde si děti ukládají věci na svou značku. Všechny prostory zkrášluje barevná malba v teplých barvách a především dětská výzdoba, která navozuje příjemnou a klidnou atmosféru. V Beruškách se zaměřujeme na hudebně pohybové činnosti, neopomíjíme lidové písničky a výsledky často zúročíme při různých veřejných vystoupeních. Věnujeme se také práci s interaktivní tabulí, která je umístěna v naší třídě. Při činnostech a aktivitách preferujeme prožitkové a spontánní učení, dbáme na individuální potřeby dětí. Snažíme se o samostatnost dětí po stránce fyzické, psychické i sociální.

Virtuální prohlídka třídy