Sluníčka

Dobrý dády tu kreslíme, zpíváme, učíme se básničky, tancujeme, cvičíme, čteme si pohádky, vyprávíme, děláme pokusy a učíme se naslouchat druhým.

 

V rámci třídy byl vytvořen projekt s názvem ,, Kniha je můj kamarád“ který u dětí rozvíjí čtenářskou gramotnost a pěstuje kladný vztah ke knihám. Součástí projektu je čtenářský strom, do kterého děti pravidelně zaznamenávají svoje čtenářské aktivity. Dětem chodí předčítat před odpočinkem pohádková babička, vedou si čtenářský deník, který doplňují vlastními ilustracemi a pravidelně navštěvují městskou knihovnu.

Těšíme se na Vás.
Sluníčka.

Virtuální prohlídka třídy: