AKTUÁLNÍ FOTO školní rok 2021-2022 - SLEDUJTE

 

Celoškolní výzva- hledání pokladu skřítka Podzimníčka

Pěkného pátečního dne využily děti z celé školky, když na zahradě hledaly skřítka Podzimníčka.Skřítek dětem zanechal zajímavé ...
Přejít na článek


Den s podzimními skřítky - A - horní

V louku plnou skřítků Podzimníčků se proměnila třída A- horní. Nejprve děti dýněmi třídu vyzdobily, potom si vytvořily čepičky a ...
Přejít na článek


Pestrý podzim nejen s draky - B - dolní

Veselé podzimní dny plné tvoření, cvičení, vycházek i pouštění draků si užily starší děti z B - dolní. Postaraly se i o záhonek, ...
Přejít na článek


Hrajeme si pohádku o veliké řepě A - dolní

Malé děti z áčka dolního poznávaly zeleninku a hrály pohádku o vrliké řepě. 


Hrajeme si a tvoříme celý den - B - horní

Třída B - horní je plná šikovných dětiček.


Svitavy a my - poznáváme naše město BH

Galerii Venkovka, naše krásné náměstí i provozovny ve městě navštívily děti z  B - horní.


Prožitkové učení - pečeme štrůdl A - dolní

Naši malí šikulkové z A - dolní již ví, jak upéci voňavý jablečný štrůdl.


Interaktivní výstava Brouk pytlík v muzeu

Předškoláci z  - B - horní navštívili interaktivní výstavu v muzeu. Dozvěděli se mnoho nového o životě hmyzu, zkoumali a ...
Přejít na článek


Plavání

Předškoláci z naší školky zahájili předplaveckou výuku.


Zahájení ozdravného programu A - pavilon

Děti zařazené v Ozdravném programu zahájily rehabilitační a dechové aktivity pro zdraví. Každý týden se střídá cvičeníčko s ...
Přejít na článek


Podzim s draky - C - pavilon

Broučci a Berušky z céčka se vydali na pole pouštět draky.


Ekologické činnosti dětí z C - horní

Broučci pečovali o bylinkovou zahrádku - poznávali bylinky, připravili záhonky na zimu, odnesli odpad na kompost a nakonec si nasbírali ...
Přejít na článek


Projektový jablíčkový den - A - dolní

Děti z A - dolní si užily projektový jablíčkový den. Téma ovoce je provázelo celý týden, tento den byl vyvrcholením ovocných dnů. ...
Přejít na článek


Ovocný den u Berušek

Mladší děti z C - dolní - Berušek - se seznámily s ovocem - a to všemi smysly. Děti byly moc šikovné, samy si dokázaly ovoce nakrájet.


Ochutnávka ovoce - A - dolní

Nejmladší děti ze třídy AD si užily prima dopoledne. Ochutnávaly ovoce a všichni si moc pomlaskávali.


Barvy, barvy, barvičky - A - dolní

Nejmladší děti se hravou formou seznamovaly s barvičkami. 


Dopoledne v knihovně - A - horní

V rámci rozvoje předčtenářské gramotnosti se naše děti zúčastnily vzdělávacího programu v knihovně. Seznámily se s provozem ...
Přejít na článek


Prožitkové učení - pečení štrůdlu - B - dolní

Jablečný štrůdl. který upekly samy děti, provoněl celou naši školku.


Září u nejmladších Berušek

Nejmladšíé dětičky ze třídy Berušek se v září seznámily s kamarády, se školkou i se školní zahradou. Jsou moc šikovné, krásně ...
Přejít na článek


Koulela se ze dvora, velikánská brambora - B - dolní

Koulela se ze dvora velikánská brambora, text této básničky nás provázel od začátku týdne , kde jsme poznávali všemi smysly ...
Přejít na článek


Zahradní hrátky - Broučci z C - horní

Děti ze třídy C - horní si v září užívaly teploučko na zahradě, seznamovaly se s kamarády, herními prvky a režimem na školní eko ...
Přejít na článek


Ovocný den - A - horní

Ovocný den byl vyvrcholením ovocného týdne, který si užívaly starší děti z A - horní. Dny plné vůní, chutí, experimentování, ...
Přejít na článek


Hrátky s ovocem - B - dolní

Že je ovoce zdravé již vědí děti ze třídy B - dolní. Ovoce si stavěly z víček, zkoumaly pod lupou a experimentovaly. Důležité bylo ...
Přejít na článek


Zahradní hrátky - B - horní

Děti z B - horní naplno využívají krásnou školní zahradu. Zkoumají bylinky, hrají si s pískem a sportují na herních prvcích.


Experimentování a zkoumání - A horní

Prvky badatelsky orientované výuky jsou často zařazovány do činností starších dětí v A - horní. Děti zkoumaly vlastnosti vody a ...
Přejít na článek


Výprava do vodárenského lesa - B - horní

Starší děti z B - horní se vydaly na výpravu do Vodárenského lesa. V lese umístily připravené kamínky, zoumaly přírodniny a ...
Přejít na článek


Kouzlení s klaunem - veselý den v MŠ

Dětičky z naší školky si užily veselé dopoledne s klaunem plné kouzel, triků a písniček.


Projektový červený den - A - horní

Třída A - horní se proměnila v červené království. Předškoláci  i paní učitelky měli červená trička. Celý den děti ...
Přejít na článek


Naše školka príma je - A - dolní

Adaptační týden plný zážitků mají za sebou nejmladší děti ze třídy A - dolní. 


Když sluníčko hřeje - A - horní

Starší děti z A - horní se pěkně zadaptovaly v novém školním roce. Předškoláci rádi chodí na zahradu, kde se starají o bylinky a ...
Přejít na článek


Třída B - dolní se představuje

Děti ze třídy B - dolní se seznamují se školkou, novými kamarády i školní zahradou. Stihly si zacvičit s padákem, pohrát si a učí ...
Přejít na článek


V zdravém těle zdravý duch - cvičení B - horní

Děti z naší školky každý den cvičí pro zdraví.