Odpoledne pro maminky s dětmi


           

Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 1910/13, 568 02 Svitavy


 

  Vážení rodiče,

i v tomto roce zahajujeme v naší MŠ setkávání rodičů s dětmi, které se teprve připravují

na vstup do mateřské školy, nazvaná jako 

„Odpoledne pro maminky s dětmi“

 

Odpoledne jsou koncipována jako postupná adaptace na prostředí

a pobyt v mateřské škole v pozdějším období – děti si osvojují pravidla
pro život v kolektivu, společně si hrají, zpívají, tancují, cvičí pod vedením zkušené paní učitelky.

 Rodiče získávají potřebné informace o podmínkách a provozu MŠ.

Pravidelná účast na těchto odpoledních zohledňuje přijetí dítěte do MŠ
pro následující školní rok.

Schůzky budou probíhat ve třídě Žabiček každý lichý čtvrtek
/tedy 1x za 14 dní/ 
v průběhu celého školního roku. Účast zdarma.

 

Začínáme ve čtvrtek 3.října 2019 od 15,00 do 16,00 hodin

 


Těšíme se na Vás.