ADAPTAČNÍ ODPOLEDNE PRO RODIČE S DĚTMI

 

Vážení rodiče,

i v tomto roce zahajujeme v naší MŠ setkávání rodičů s dětmi, které se teprve připravují na vstup do mateřské školy, nazvaná jako

 

„Adaptační odpoledne pro rodiče s dětmi“

 

Odpoledne jsou koncipována jako postupná adaptace na prostředí na pobyt v mateřské škole v pozdějším období – děti si osvojují pravidla pro život v kolektivu, společně si hrají, zpívají, tancují, cvičí pod vedením zkušené paní učitelky.  Rodiče získávají potřebné informace o podmínkách a provozu MŠ.

Pravidelná účast na těchto odpoledních zohledňuje přijetí dítěte do MŠ pro následující školní rok.

Schůzky budou probíhat ve třídě Žabiček každé úterý za dodržení platných epidemiologických opatření.

Účast zdarma.

 

Začínáme v úterý 8. února od 15 do 16 hod.

Pokračovat budeme v případě naplněnosti alespoň 5 dětí!

 

Pro vhodnější organizaci Adaptačního odpoledne je vítáno vyplnění tohoto formuláře, který obsahuje jméno dítěte, které se bude účastnit, a kontaktu na jednoho z rodičů. Děkuji :-)

 

Data konání:

Únor: 8., 15., 22.                 Březen: 8., 15., 22., 29.

Duben: 5., 19., 26.               Květen: 3., 10.