ADAPTAČNÍ ODPOLEDNE PRO RODIČE S DĚTMI


HLEDÁME NOVÉ KAMARÁDY! POJĎ SI

S NÁMI HRÁT :-)


Vážení rodiče,

i v tomto roce zahajujeme v naší MŠ společná setkávání pro děti, které se teprve připravují na vstup do mateřské školy, nazvaná

„Adaptační odpoledne pro rodiče s dětmi“

Odpoledne jsou koncipována jako postupná adaptace na prostředí a pobyt v mateřské škole v pozdějším období – děti si osvojují pravidla pro život v kolektivu, společně si hrají, zpívají, tancují, cvičí pod vedením zkušených paní učitelek.  Rodiče získávají potřebné informace o podmínkách a provozu MŠ.

Schůzky budou probíhat ve třídě Berušek každé úterý od 15:30 hod. do 16:30 hod.

Účast je zcela zdarma.

 


Pokračovat budeme v případě naplněnosti alespoň 5 dětí!

 

Data konání:

Březen: 7., 14., 21., 28.

Duben: 4., 11., 18.,  25.        

Květen: 2., 9.

 

Máte-li zájem přidat se k nám, vyplňte prosím přihlášku:

 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu :-)