Den země, aneb čistíme přírodu od odpadků

 

C - horní Broučci - Den země, aneb čistíme přírodu od odpadků

19. 4. 2016            

V rámci našeho ekologického projektu „Náš dub“ se celoročně zaměřujeme na sběr a třídění papíru, plastů a také na sběr a ekologickou likvidaci použitých baterií. S důrazem na vedení dětí k citlivosti vůči prostředí, ve kterém žijeme se v rámci denních vycházek a pobytů venku vzděláváme v environmentální oblasti.

U příležitosti oslavy „Dne země“ jsme se s dětmi, vybaveni potřebnými pomůckami, vydali k místnímu rybníčku. Už během cesty děti nacházely a třídily nalezené odpadky a zároveň zkoušely vymýšlet varianty možné recyklace, co by, kdyby…

Jako poděkování, byť symbolické, za dětmi připlul po vodě krásný kačer, který k sobě vábil další kačen9ky. A také se v dálce nad hladinou párkrát objevila vyskakující rybka.

Když už bylo okolí rybníčka čisté, děti si rozdaly lupy a navzájem pozorovaly a zkoumaly běžný život drobného a většího hmyzu.

 

Při cestě zpět do MŠ jsme všechny odpadky vzorně vysypaly do správných kontejnerů a ve třídě děti čekala za odměnu sladká odměna.               LJ a LH za třídu Broučků z CH, MŠ Větrná Svitavy