Rozvoj předčtenářské gramotnosti - návštěva knihovny

 

Předškoláci z naší mateřinky se byli seznámit s provozem knihovny. Knížky si nejenom prohlédli, ale dozvěděli se mnoho poučného o provozu knihovny a o možnostech půjčit si knížku.