Jarní slavnosti na nové EKO zahradě

 

S jarem ožívá i naše nová zahrada v ekologickém stylu. Každá třída pojala jarní slavnosti individuálně, výsledkem je pestrá jarní činnost.

Děti ze třídy B - dolní ozdobily vstupní prostory do mateřské školy vlastnoručně ozdobenými vyjíčky. Následovala cesta za pokladem velikonočního zajíčka plná nejrůznějších jarních úkolů. A odměna? Přece sladká!

Předškoláci z A zase ozdobili vajíčky rašící vrbový tunel. Následovaly tanečky, pohybové hry  a písničky s velikonoční tematikou.

Děti z pavilonu C prošly celou EKO stezku, plnily jarní úkoly, hledaly v trávě barevná vajíčka a nakonec našly opravdový veikonoční poklad.

Vítáme jaro!!