Příprava na školu

 

Předškoláčci z naší školky se pilně připravují na zápis do ZŠ. Vše dělají hravou formou a s úsměvem.