Dramatické činnosti

 

Nedílnou součástí činností dětí jsou dramatické aktivity. Děti si vyzkouší zábavnou formou hru rolí, spolupráci a rozvíjejí své komunikační dovednosti. Zde vidíte při dramatizaci pohádky Rukavička mladší děti z oddělení A - dolní.