My tři králové jdeme k vám

 

Tradici tříkrálového koledování udržují v naší školičce nejmladší děti z oddělení C.