Ohlédnutí za koncem roku B - dolní

 

Pestrý a veselý měly adventní čas děti ze třídy B - dolní. Potěšily své rodiče na besídce, vyrobily si čertíka, seznámily se s vlastnostmi sněhu a dokonce si vybíraliy vánočního kapra. Šťastné a veselé!!!