Celoroční aktivity mateřské školy

Plánované akce mateřské školy

pro školní rok 2018 - 2019

 

 

 1. pololetí školního roku

 

září

      - adaptace nových dětí a prostředí MŠ

třídní schůzky pro rodiče

zahájení předplavecké výuky                                                         

 

říjen

      - zahájení pravidelných odpolední pro děti a jejich rodiče – pro rodiče dětí, které se teprve připravují na vstup do MŠ (vždy 1x za 14 dní)     

             zahájení práce zájmových kroužků:   

 Výtvarný kroužek

- Pokusy a objevy                                                   

-  Předškoláček                                                                                   

-  Hudebně pohybový                                                                          

Angličtina Hello Goodbye

      -      seminář pro rodiče:

             „Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku“

      -       návštěvy tělocvičny a počítačová výuka dětí ze Sluníček v ZŠ

-            vánoční fotografování 19.10.2017 v 8,00                                        

      -      návštěva filmových   a  divadelních  představení  podle  výběru

             (nabídka  Kulturního střediska )  -  průběžně  celý  školní  rok      

      -      polodenní vycházka do přírody za poklady podzimu                     

      -      předplavecká výuka                                                                        

      -      divadelní představení dle nabídky                                                                        

listopad

-      podzimní vycházka k rybníku                                                         

      -      předplavecká   výuka                                                                       

      -      seminář pro rodiče „Mluví Vaše dítě správně?“                              

 „Říše zvířat“ - podzimní společné tvoření dětí

  s žákyněmi 9.třídy ZŠ Riegrova                                                                                                                                                                  

-     „Advent“ – tvořivá dílna pro rodiče a děti                                       

 

 

prosinec

-                 „Čertovská  diskotéka“                                                                  

-                 „Vánoční zastavení“ společné posezení dětí spojené

s pohoštěním (cukroví   napečené dětmi )                                      

                                                                                                            

-              návštěva   výstav  dle nabídky                                                         

     -       kulturní akce dle nabídky                                                                

     -       předplavecká výuka 

 

leden    

-                 informativní   schůzka   pro  rodiče, beseda s psychologem

         a učitelkou 1. třídy                                                                          

-                 návštěva   dětí   v ZŠ                                                                      

-                 zápis   dětí   do  1.třídy   ZŠ

-                 konzultační hodiny pro rodiče dětí                                                 

-                 soutěž  dětí  -  „Stavíme sněhuláka o závod“                                 

-                 „Kdo nejdál!“ - jízda na bobech z kopečku u MŠ                           

                      -        lyžařský výcvik předškolních dětí  - Sluníčka                                 

     -       kulturní akce dle nabídky                                                                 

     -       předplavecká výuka  (končí)                                                             

 

  

 

 

2. pololetí školního roku

 

únor

    -        návštěva městské knihovny                                                            

     -       kulturní představení dle výběru                                                      

 

březen

-                 výstavka knih ,,Můj nejoblíbenější přítel“

(knihy přinesené z domova)                                                           

    -        „ Zvířata a jejich mláďata“ – společné hry dětí

              a žákyň 9.třídy ZŠ Riegrova                                                         

                                                                                                                        

    -        kulturní akce dle nabídky                                                               

 

duben

-                 návštěva u hasičů                                                                          

-                 návštěva „Dne Země“ v ZŠ                                                           

-                 „Čarodějnické rejdění“  - dovádění s košťaty                              

-                 „Den otevřených dveří“ pro rodiče a širokou veřejnost               

     -       kulturní akce dle nabídky                                                               

     -       výlet do záchranné stanice Vendolí – adopce  zvířátka                

 

květen

-           Besídky ke Dni matek                                                                   

-          polodenní vycházka po našem městě ,,Moje rodné město“            

-          výlet dětí  vláčkem ,,Poznáváme  hezká  místa

 v  blízkém  okolí“                                                                          

-          oslava MDD v MŠ  -   ,,Týden   dětské  radosti “         

-          ,,Město nebo vesnice?“ vycházky za poznáním                              

-          vycházky za poznáním přírodních krás (rybník, louka, les)            

-          kulturní akce dle nabídky                                                                

-          cvičná evakuace ve spolupráci s HZS Svitavy                                 

 

červen            

    -        třídní výlety                                                                                   

    -        „Rozloučení se školáčky“ – zahradní slavnost                             

    -        „Těšíme se na prázdniny“

             (společné posezení se zpěvem a vyprávěním)                               

    -        kulturní akce dle nabídky                                                              

 

červenec, srpen

    - informativní schůzka pro rodiče nových zapsaných dětí          

    - prázdninový provoz, podrobnější informace zde

 

Pozn.: Jednotlivé akce budeme zveřejňovat formou plakátků v šatnách tříd,

popř. v centrální vitríně

Akce budou  postupně doplňovány dle aktuální nabídky