Podzim na stadionu

 

Veselý a aktivní  podzimní dny prožily děti z odloučeného pracoviště ze stadionu. Měly příležitost tvořit z různých materiálů, pracovat s přírodninami i ochutnávat ovoce a zeleninku. Jejich venkovní aktivity směřovaly do přírody, na zahrádku i na blízká sportoviště.